Mange spennende arkivsaker fra BJFF og Kongsfjordelva.
Elveside/Fakta

Arkivsaker fra Kongsfjordelva 2013 - 2018

Her finner du et utvalg av gamle saker skrevet for Kongsfjordelva og BJFF fra 2013 og fram til og med 2018. Før 2013 ble informasjon og medlemssaker lagt ut på den lokale nettsiden  berlevaagnytt.com og finnes i arkivet der. Andre saker ble skrevet i det lokale Berlevåg- magasinet Berlevågingen. 

Saker etter 2019 vil ligge som egne nyhetssaker på nettsida her, under menyknappen Aktuelt.

BJFF Info
mandag 31.desember 2018 / 10:10

I tidsrommet 2013 til og med 2018 hadde BJFF egen nettside under http://kongsfjordelva.no med informasjon om fisket, om utviklingen i vassdraget og medlemsinfo fra foreningen. Fra 2019 blir nå tilsvarende lagt her under Norske Lakseelver. Det er i denne årsperioden mange saker som har opptatt foreningen. Endel av dem vil du finne link til under her. Særlig mye tid dengang tok arbeidet med å fremme foreningens interesser i saker om elvereguleringen, tørrlegging og ødelagte gytestrekninger. Vi har sett på trussel fra oppdrett ute i fjorden, og de siste år sjølaksefisket som plutselig har vokst til bekymringsmessige dimensjoner. Saker som involverer FeFo, grunneieren som har overtatt forvaltning av statens grunn i Finnmark på vegne av oss alle som bor og virker i Finnmark, saker med FeFo er en gjenganger. Arkivsaker hos oss tar også for seg resultater fra undersøkelser, gir rapport om oppgang og fangst. Foreningens liv og virke er også mulig å finne i artikler her om årsmøtesaker. Alle artikler og tema som vi har lagt ut som arkivsaker er søkbare her på nettsiden. Et utvalg finnes her sortert under årstall.

Artikler 2018

Nye æresmedlemmer. https://lakseelver.no/nb/news-2018/aeresmedlemmer-i-bjff

Smoltprosjektet er godt igang. https://lakseelver.no/nb/news-2018/smoltprosjektet-pa-sto-kurs

Sjølaksefisket i Kongsfjorden. https://lakseelver.no/nb/news-2018/vi-er-bekymret

Gapahuken i Storelva. https://lakseelver.no/nb/news-2018/gapahuken-i-storelva

Artikler 2017

Sjølaksefisket i Kongsfjorden. https://lakseelver.no/nb/news-2017/kjopmann-sjolaksefisket

Camp Villaks 2017. https://lakseelver.no/nb/news-2017/suksess-camp-villaks

Geatnja i Kongsfjordvassdraget. https://lakseelver.no/nb/news-2017/geatnja-var-nesten-glemte-elv

Sjørøya i Kongsfjordelva og Storelva. https://lakseelver.no/nb/news-2017/sjoroya-en-status-i-vare-elver

Status for sesongen 2017. https://lakseelver.no/nb/news-2017/sesongen-2017-0

Vår nye daglig leder. https://lakseelver.no/nb/news-2017/daglig-leder-bjff

NINA- prosjektet i Kongsfjordelva. https://lakseelver.no/nb/news-2017/millionsatsing-laksen-i-kongsfjordelva

Merkeprosjekt i elva. https://lakseelver.no/nb/news-2017/iskald-prosjektstart

Resultater av skjellprøver fra sesongen 2016. https://lakseelver.no/nb/news-2017/skjellproveresultatene-2016-er-kommet

Planene om torskeoppdrett i Kongsfjorden. https://lakseelver.no/nb/news-2017/oppdrett-i-kongsfjorden

Artikler 2016

Aktiv i styre og stell i 35 år. https://lakseelver.no/nb/news-2016/entreprenor-i-bjff

Fantastisk pris tildelt BJFF. https://lakseelver.no/nb/news-2016/vi-fikk-gullaksen

Spennende forsøksprosjekt. https://lakseelver.no/nb/news-2016/spennende-prosjekt-i-elva-var

En uvanlig revehistorie. https://lakseelver.no/nb/news-2016/revestreker-i-kongsfjordelva

Utspill om fang og slipp. https://lakseelver.no/nb/news-2016/har-vi-mistet-respekten-liv

Rapport fra kvinnedøgnet. https://lakseelver.no/nb/news-2016/helt-vilt-pa-kvinnedognet

Genetisk innblanding i laksestammen. https://lakseelver.no/nb/news-2016/ikke-sa-solvblank

Videoovervåking av oppgangen i Stoelva. https://lakseelver.no/nb/news-2016/storelva-er-line

Saftig gebyr til kraftregulanten for tørrlegging. https://lakseelver.no/nb/news-2016/solid-smell-pasvik-kraft

Fantastisk sesong i 2016. https://lakseelver.no/nb/news-2016/fantastisk-sesong-2016

Artikler 2015

Finnmarkskommisjonen ga BJFF medhold. https://lakseelver.no/nb/news-2015/bjff-og-finnmarkskommisjonen

Hvem plyndrer i Storelva. https://lakseelver.no/nb/news-2015/rovfisket-i-storelva

Fangsten av laks i 2015. https://lakseelver.no/nb/news-2015/hvem-fikk-laksen-i-2015

Rekordoppgang i 2015. https://lakseelver.no/nb/news-2015/rekordoppgang-i-2015

Ny smell for Pasvik Kraft. https://lakseelver.no/nb/news-2015/ny-smell-pasvik-kraft

 

Artikler 2014

Laksesesongen ble minneverdig med oppgang nær 7 tonn. https://lakseelver.no/nb/news-2014/fiskesesongen-2014

BJFF krever retten til Kongsfjordelva. https://lakseelver.no/nb/news-2014/krever-retten-til-kongsfjordelva

Matklassikker nordfra. https://lakseelver.no/nb/news-2014/syltalaksen-fra-kongsfjordelva

Årsmøtet 2014. https://lakseelver.no/nb/news-2014/arsmotet-2014-mange-tomme-stoler

Kongsfjordelva nesten tørrlagt. https://lakseelver.no/nb/news-2014/vannforingen-stuper

Artikler 2013

Historien om rekordlaksen fra Kongsfjordelva https://lakseelver.no/nb/news-2013/daldorff-kulpen

Utbyggingen og reguleringen av Kongsfjordvassdraget. Les historien her https://lakseelver.no/nb/news-2013/historien-om-kraftverket

Fangst og beskatning  frem til og med 2012. Spennende og nyttig lesning https://lakseelver.no/nb/news-2013/kalde-fakta-om-fangst-og-beskatning

Hva vet vi om yngel og smoltens liv i Kongsfjordelva. https://lakseelver.no/nb/news-2013/elvas-kapital

Gytebestandmål, hvilke parametre ligger bak beregningen. https://lakseelver.no/nb/news-2013/gytebestandsmal

Det registreres betydelig rovfiske i Storelva. https://lakseelver.no/nb/news-2013/hvem-plyndrer-i-storelva

Fossene i Kongsfjordelva er et viktig fredningsområde. https://lakseelver.no/nb/news-2013/laksebanken-i-elva

Den virkelige historien bak forvaltningen av Kongsfjordelva. https://lakseelver.no/nb/news-2013/skriften-i-berget

Kongsfjordlaksen undersøkes, genmateriale lagres. https://lakseelver.no/nb/news-2013/nytt-innskott-i-genbanken