Værhardt og vakkert

Kongsfjordelva er viden kjent som en av landets absolutt beste elver - sett etter størrelsen. Her er utrolig mye fiskeglede og uteliv basert på noen vel en mil elv. Foreningen som forpakter og gjennom flere mannsaldre har tatt ansvar for laksestammen og elva er BJFF.

Kongsfjordelva byr på fantastiske fiskemuligheter
Porten i Kongsfjordelva, like nedenfor Fossen er en særdeles populær og mye brukt fiskeplass gjennom hele sesongen.
Fotograf
Beskrivelse
Det er mange flotte kulper og elvesstrekninger i Komgsfjordelva som byr på spennende laksefiske. Porten like nedenfor Fossene og laksetrappene med den fredede sonen er en yndet og mye brukt fiskeplass.

Informasjon om hvor man får kjøpt fiskekort finner du her.

Generell beskrivelse av fisket

Kongsfjordelva er en typisk små- og mellomlakselv, med noe innslag av større laks. BJFF forpakter elva av grunneieren - Finnmarkseiendommen (FeFo) etter reglene i Finnmarksloven.

Elva er ”lettfisket” – laksen viser seg ofte i luftige sprang og er titt og ofte bitevillig. Elva er like gunstig og spennende om du er ekspert eller nybegynner. Fiskekulpene er oversiktlige og tilgjengelige. Her er store valgmuligheter for fiske i strie stryk, enkelte dypere kulper eller lange stille elvestrekninger. Elva har blitt kjent for sin gode laksebestand, og i vassdraget er det fluefisket som dominerer. Fisketrykket gjennom hele sesongen er stort sett lavt, det er godt om plass når man fisker her. Tidlig- fiske i slutten av juni og den første uka i juli er helt spesielt med høy vannføring og nygått mellom og storlaks. August- fiske er det også noen som foretrekker, med tiltakende mørke og ofte fin oppgang av smålaks.

Fisket i elva er spektakulært – da en ofte fisker veldig nært og kan se laksen ta flua. Mange fisker med fluer stripende i overflaten eller rene tørrfluer. Fisket skjer derfor hovedsakelig med flyteline og små fluer. For valg av flue bør en ta en titt på https://www.facebook.com/kongsfjordelva.vedverdensende hvor det er mange fluetips.

Kulpene i øvre del av elva er små og strykene lange – og mang en laksefisker har lagt  på sprang etter storlaks nedover strykene. I nedre del er elva noe roligere og kulpene noe større. 

De siste årene har vært gode fangster, helt opp til 3,8 tonn laks i Kongsfjordelva. Etter at kvoter ble innført har antall laks sluppet fri økt betraktelig de seneste årene. I sesongen 2012 ble 582 av totalt 1374 fangede laks satt ut igjen. Dette er en positiv og god utvikling som viser at elva har mange ansvarlige fiskere.

Kongsfjordelva har 3 soner åpent for fiske. Sone I (hovedelva og nedre del) har stangbegrensning og regulering av antall fiskere i døgnet. Sone II (midt og øvre del - samt Gednjeelva) er åpent for fiske med døgnkart, og måneds og sesongkort for medlemmer og fastboende i kommunen. Sone III er fisket rundt Buetjern, en spennende og ny fiskemulighet i vassdraget vår.