Det har foregått et omfattede rovfiske i Storelva
Elveside / Arkiv/Ulovlig fiske

Rovfisket i Storelva

I mange år foregikk det et omfattende rovfiske med garn i Storelva som forpaktes av BJFF. Foreningen har dokumentasjon, og Politiet og domstolen har saken.

BJFF Info
Torsdag 20.august 2015 / 05:58

Det er dessverre slik at noen få skal ødelegge for så mange, for fellesskapet og for fremtidige generasjoner. Eksakt slik er situasjonen nå i Storelva. Mange av oss gleder oss over at det etter mange år endelig ser ut til å være vekst i bestandene av både sjørøye og laks. Omfattende og årvisse undersøkelser siden 2010 viser at det blir mer laks og sjørøye. Gamle gyteplasser som har stått tomme i over 25 år registrerer vi nå gyting på. Altså all mulig grunn til å juble over at Storelva er på vei tilbake til gamle høyder – og om noen år kan bli en flott og spennende fiskeelv. En virkelig voksende kapital for kommende slekter.

Dessverre er det skår i gleden. Et planmessig og utstrakt rovfiske holder på nytt å knekke bestanden i Storelva. Det er en håndfull som driver et utstrakt rovfiske i øvre del av Storelva. De fisker i den fredede delen av vassdraget, de rykker og krøker fisk samt drar med garn i kulpene. Ikke bare en gang i mellom, men ukentlig og tar gytefisken etter hvert som dem kommer opp i området.

Karen på bildet her har operert med garn i Storelva både i juli og august. Garnsettingen skjer direkte på gyteplassene til sjørøya. Det foregår rundt midnatt, og vi kan dokumentere at det samme har skjedd flere ganger siden i slutten av juli når vannstanden i Storelva normaliserte seg, samt nå mange ganger i august. Vi har omfattende dokumentasjon på karen på bildet, men dessverre er det flere andre som vi ser drifter hardt i øvre delen av Storelva. Vi finner stadig skadet laks, sjørøye med krokredskap og garnrester. Fisk blir uforklarlig borte. Det er så skuffende – hvorfor skal noen få ødelegge vår fremtidige flotte lakse- og sjørøyeelv…?

BJFF har gjennom et flerårlig overvåkningsprogram kartlagt bestandsutviklingen. Vi registrerer oppgangen, bruken av de ulike deler av vassdraget, samt gytingen. Vi kartlegger predatorer og forhold som skal kunne hindre en naturlig vekst i bestandene. Det er med denne fremgangsmåten vi bruker kamera, video, dykking og drivtelling. Det er i denne prosessen vi også har registrert det omfattende rovfisket. Bildene lyver ikke, og vi har mange, mange bilder på den lyssky og ødeleggende virksomheten. En av de mest aktive og ekstreme er karen på bildet, ute i elva med garn på en velkjent gyteplass for sjørøye. 

Gjør vi ikke noe nå for å få stanset dette vil Storelva snart igjen gli tilbake i glemselen. BJFF som forpakter Storelva ber alle som har tips om det ulovlige fisket melde fra.