Veterinærinstituttet samler genmateriale fra Kongsfjordlaksen.
Elveside / Arkiv/Gytebestand

Nytt innskott i genbanken

I flere år har det pågått et prosjekt hvor BJFF sammen med Veterinærinstituttet har samlet og lagret genmateriale av laksen fra vassdraget. Artikkel og bilde er fra 2013.

BJFF Info
tirsdag 03.september 2013 / 13:44

Veterinærinstituttet med oppdrag fra Miljødirektoratet ønsker å samle inn melke av laks fra seks vassdrag i Finnmark til oppbevaring i sædbank høsten 2013.

Sædbank for villaks er et innsamlingsprogram der en fryser inn laksesæd fra flere vassdrag. Hovedmålet er å sikre mest mulig av den arvelige variasjon hos norsk laks. Det blir lagt vekt på å samle inn melke fra laksestammer fra ulike landsdeler og ulike livsmiljøer. Truede laksestammer, og Nasjonale laksevassdrag prioriteres. Innfrosset laksesæd kan senere benyttes til gjenoppbygging av truede/utdødde laksestammer samt til å øke bredden på materialet i levende genbank.

Dypfrysing av melke gjør det mulig å bevare gener i tilnærmet ubegrenset tid. Melke av laks fra ei enkelt elv eller ei stor sideelv antas å representere en stamme. Det er i dag frosset ned melke fra 31 individer fra Kongsfjordelva – men nå står en ny runde for døren. Derfor vil BJFF de kommende uker samle inn hannlakser i Kongsfjordelva til formålet.

Ved stryketidspunkt vil personell fra Veterinærinstituttet merke og utføre prøvetakning av fisken, kun fisk som er godkjent som vill-laks vil bli inkludert i frossen genbank.  All fisk som brukes i sædbanken gjennomgår veterinærkontroll med obduksjon, og det blir tatt prøver for å avdekke om fisken er smittet av furunkulose, BKD eller IPN. Obduksjonen vil bli gjennomført samme dag eller påfølgende dag for stryking.