Når forurenser ikke tar ansvar og politikerne ikke stiller krav, taper naturen. Fellesskapet sitter igjen med regningen.

Trusler/Genetikk

En av våre kjære og mye brukte medlemsfordeler er egen nettside for din elv. Styret i NL har nå vedtatt at etablering av nettside skal være gratis for alle medlemmene. 

Norske Lakseelver
Laksefiske i Ranaelva

En gladmelding på fredag 11/12. Mattilsynet har nå friskmeldt Ranelva og Tverråga for parasitten Gyrodactylus salaris.

Trusler/Gyro

Fra andre medier

18. februar 2021

Vannets verdi

Vi inviterer til en presentasjon av Elvekortløsningen til Elveguiden og en erfaringsutveksling fra elver som...

Hvordan oppdatere nettsidene før sesong? Hvordan gjøre løsningen best mulig for sportsfiskere og forvaltningslag?

Møtet...

Hvordan håndtere rømt oppdrettslaks i elva? Gode rutiner er viktig om vi skal finne synderne...

Oppsynet er forvaltningslagets ansikt utad mot sportsfiskerne. Hvordan jobber vi for at alle skal ha...

Mye kan gå galt i en elv – utslipp, sykdom, rømt oppdrettsfisk. Vi gjennomgår beredskapsportalen...

Laks i Bjerkreimselva
Sportsfiske

Sommerens sportsfiske etter laks i norske elver var det beste siden sesongen 2015. Om lag 129 500 laks ble fanget og...

Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til. Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen. Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet.

Forvaltning/Biologisk mangfold
Laksefisker i Numedalslågen
Sportsfiske

Numedalslågen er Østlandets laksemotor. Elva er lakseførende fra Larvik til Hvittingfoss og de årlige fangstene ligger mellom 10 og 20...

Hellstranda

Fylkesmannen skyldte på press og at Nye Veier AS ikke hadde tid til å vente på forundersøkelser på Hellstranda før de starter dumping av fyllmasse i sjøen. Nå har Fylkesmannen erklært seg inhabil.