Laksesesongen starter for fult på mandag. To dager senere skal Stortinget behandle et lovforslag som betyr en kraftig innskjerping av strafferammene for ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Det bejubles av Norske Lakseelver.

Forvaltning/Lovverk
Fiskekø i Drammenselva

Det store og komplekse Drammensvassdraget har vært en utfordring for arbeidet mot Gyrodactylus salaris i Norge.  Nå ser det ut som om man har funnet en vei videre.

Forskning/Gyro

Det ble i dag klart at innreiseforbudet for utenlandske turister gjelder fram til 20.august. Det vil komme en ny vurdering for turister innad i Norden den 15.juni. Guider og andre ansatte i elvene kan nå reise inn i Norge uten karantenetid fra 1.juni.

Sportsfiske/Medlemsinfo

Den økonomiske betydningen av laksefiske i Norge er stor, men det er store lokale forskjeller. For å få vite mer, har forskerne analysert de lokaløkonomiske ringvirkningene i Lærdal (Sogn og Fjordane) og Namsen (Trøndelag), to av våre nasjonale lakseelver.

Forskning/Sportsfiske

Fra andre medier

Lakselva

Bli med til fantastiske Lakselva i Porsanger og opplev laksefiske i storslått Finnmarksnatur!

Mandalselva

Camp Villaks i Mandalselva arrangeres av Mandalselva Elveeierlag og Mandal og Marnardal Jeger- og Fiskerforening.

Altaelva

Altaelva åpner for Camp Villaks for 4. året på rad, og arrangørene i Alta Laksefiskeri...

Målselva

Da arrangeres fiskefestivalen for 4 året på rad.

Konkurransen foregår på lørdag den 15.august

Namsenvassdraget

Elva Namsen ligger nord i Trøndelag, og renner fra Børgefjell og Namsvatnet i Røyrvik og...

Fiskeriministeren vedtok 4.februar fargene for trafikklyssystemet for oppdrett. Fargesettingen ga to røde, to gule og ni grønne soner. Ekspertgruppa som ga råd til fiskeriministeren, hadde på sin side konkludert med tre røde, tre gule og syv grønne vurderinger.

Oppdrett/Lakselus

Oppdrettsindustrien ønsker å utnytte den nye koronaloven til å øke produksjonen av oppdrettslaks. Dette kan få alvorlige konsekvenser for allerede hardt prøvede villaks- og sjøørretbestander.

Oppdrett/Lakselus
Sjølaksefisket høster av alle bestander, både de som tåler det og de som ikke tåler det.
Trusler

Bondelaget, Norsk Friluftsliv, ReddVillaksen, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norske Lakseelver og Naturvernforbundet krever strengere laksefiskeregler i sjø i et brev...

Torfinn Evensen, Ola Elvestuen, Vidar Skiri

Historien om friskmeldingen i Rauma-regionen, er historien om at det nytter. Her bringer vi hele talen som ble holdt av Rauma Elveeierlags  leder - Vidar Skiri -  ved friskmeldingen 1. november.

Trusler/Gyro