lakselus på villaks

Kostnaden ved å produsere laks i semilukkede anlegg nærmer seg åpne anlegg med stormskritt. Det viser en ny analyse fra Menon Economics.

Oppdrett/Lakselus

Det ble en vellykket fagdag og en interessant politisk debatt under Norske Lakseelvers landsmøte. Her finner du lenker til videoopptakene.

Forskning/Fangst
Laukhelle-2020-fangst-laks-ungdom-aron pedersen.jpg

Fjorårets fangst av laks i elvene var det laveste noensinne. Dette er tiden for full innsats mot truslene fra oppdrett og vannkraft, mener organisasjonen Norske Lakseelver.

Sportsfiske/Fangst

Vi er inne i det første året av FNs tiår for naturrestaurering. Naturen er i krise – arter dør ut i stort tempo, villaksen har havnet på rødlista og vannkraft er ett av de store problemene for mange vannlevende organismer i elvene våre. Da er ikke svaret å ofre de verna vassdragene.

Trusler/Vannkraft

Den nye forslaget med vekst i anlegg som oppfyller strengere miljøkrav vil ikke sikre at miljøeffektene fra eksisterende anlegg reduseres, mener en bred allianse av organisasjoner som jobber for villaksen.
 

Oppdrett/Lakselus

Dødeligheten har alltid vært høy i havfasen, men andelen av fisken som returnerer til elvene er generelt sett lavere nå enn den var f.eks. på 1980- og 1990-tallet.

Forskning

Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.

Trusler/Lakselus

Fra andre medier

12. mai 2022

Grønnere gruver

Stjørdalselva

Det blir arrangert Camp Villaks, 5. - 7. august på Nessiøra, Renå gård.

Mer informasjon...

Trusler

Her finner du en liten film om kraftverk og laks. Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken.

Lakselus på villaks

Havforskningsinstituttet beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene. Her er tallene for 2021.

Trusler/Lakselus

I dag legger VRL fram statusrapporten for villaksen. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene. Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge. Situasjonen har ikke blitt bedre, til tross for flere tiltak.

Torfinn Evensen og Roger Hofseth

Hva om vi utformet en politikk som ga oppdrettsindustrien vekst, fjernet påvirkningen på vill laksefisk og kickstartet et nytt industrielt eventyr?  

Oppdrett