Gullaksen til BJFF
Elveside / Arkiv

Vi fikk Gullaksen...!

Helt utrolig, men BJFF og Kongsfjordelva har fått en av Norges viktigste utmerkelse for arbeidet for villaksen.

BJFF Info
søndag 30.oktober 2016 / 18:00

Organisasjonen ReddVillaksen som gjør et landsdekkende og viktig arbeid for å bevare villaksstammene her i  Norge, har opprettet en pris for person eller forening her i landet som gjør en spesiell og fortjenestefull innsats for villaksen. Årets pris gikk til oss – Berlevåg Jeger og fiskerforening (BJFF) og Hardangerfjordseminaret.

- Ja det er helt utrolig at vi ble valgt. Jeg er overmåte takknemlig, ydmyk og stolt. Det er en pris som henger høyt, av alle de mange lakseelver i Norge som driver omfattende og godt forvaltningsarbeid, så ble altså vi og Kongsfjordelva valgt, sier leder i BJFF Sigve Frantzen som har vært i Oslo denne helga for å hente prisen. 

- Jeg må også legge til at prisen vi har fått er en utmerkelse til alle i foreningen, for gjennom utallige år å ha drevet dugnad og arbeid for elva og laksen. Det er også en påminnelse for å huske alle dem som i en mannsalder har gjort sitt beste for elva. Den laksestammen vi har fått er et resultat av målrettet og godt arbeid siden 1942. Anerkjennelsen gir oss også ekstra motivasjon til å stå på videre for elva og laksen – vi skal jobbe for at vi i også i fremtiden skal ha en sterk og livskraftig laksestamme, og å tilrettelegge for et fornuftig og attraktivt sportsfiske. Vi har flere utfordringer i fremtida, blant annet er forholdene i Gednjeelva som ikke er tilfredstillende.. Alle vi i BJFF kan i dag være stolt av å inneha Gullaksen, sier Sigve Frantzen.

Prisutdelingen skjedde på den årlige Villaksauksjonen i Oslo. Et stort og viktig arrangement til å fremme arbeidet for å bevare villaksen i Norge. Tilslutt skal vi få med hva juryen sa om hvorfor BJFF og Kongsfjordelva fikk prisen:

•Frivilligheten - dvs. frivillig arbeid der mange deltar.
•Folkeligheten - rimelig fiske for folk flest og dugnadsånden (mange fra lokalsamfunnet er engasjert)
•Resultatene - både ift til hvordan elva drives men også ift oppfisket kvantum og F&S.
•Utholdenheten i arbeidet - systematisk arbeid overlang tid