Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

BJFF og Finnmarkskommisjonen

I "retten til land og vann" i Finnmark, fikk BJFF delvis medhold i retten til Kongsfjordelva.

Kongsfjordelva komm1500_v2.jpg

Finnmarkskommisjonen og BJFF
BJFF vant frem i rettighetsspørsmålet om Kongsfjordelva.

Finnmarkskommisjonen har de siste år arbeidet jevnt og trutt med å nøste opp rettigheter til land og vann i Finnmark. Utredningen er et viktig første steg for å avklare alle de ellers uklare rettigheter som vi som bor og lever her i Finnmark unektelig har. Om hvem som eier retten til jakt, fiske, bærplukking og utmarkshøsting blant annet. Det er et stort og omfattende arbeid, og vil trolig få følge av mange rettsprosesser fremover. Derfor er Utmarksdomstolen etablert for å ta tak i de rettighetskrav som flere mener å ha samme rett til.

Felt 6 er Varangerhalvøya vest. Det omfatter vårt distrikt her ytterst ute på halvøya. Rapporten ble lagt frem i forrige uke, og var vel egentlig ingen bombe. Kommisjonen slår fast at det er Finnmarkseiendommen (FeFo) som i all hovedsak har retten til det som tidligere het statsgrunn. Den retten rokkes ikke for det meste. Bare få unntak er grunneierretten i rapporten tildelt andre.

BJFF har fulgt Finnmarkskommisjonens arbeid nøye. Vi har også lagt inn krav for Kongsfjjordelva. Rett nok ikke dypere eiendomsrett - men eksklusiv bruksrett. BJFF påpekte at foreningen har hatt et utrettelig arbeid gjennom over 70 år i vassdraget, og det er hevet over enhver tvil om at den gode laksebestanden vi har idag kan tilskrives BJFF og medlemmenes arbeid gjennom årtider. Kommisjonen lyttet og langt på vei var enig om at BJFF har gjort en viktig jobb - og at forpaktningsretten BJFF har idag til Kongsfjordelva skal være et fortrinn og følge samme vilkår som idag. Altså en halv sier for BJFF i Finnmarkskommisjonen.

Her er konklusjonen for BJFF sitt krav i Kongsfjordelva:

Finnmarkseiendommen har rett til å bortforpakte Kongsfjordelva. På bakgrunn av forpaktningsforholdet som har vart siden 1942, er det opparbeidet en rett for en lokalt basert forening til å forpakte elva på lignende vilkår som hittil har vært gjeldende. I dag ligger denne retten til Berle­ våg JFF. Retten er ingen evigvarende rett, men forpakt­ningsforholdet kan ikke avvikles uten saklig grunn. 

Videre har lokalbefolkningen i Kongsfjordområdet ervervet en rett til fiske i Kongsfjordelva på samme vilkår som medlemmene av den forpaktende foreningen. Denne retten tilkommer i dag den fastboende befolkningen i Kongsfjord og Veidnes.