Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Gapahuken i Storelva

I 2018 ble gapahuken i Storelva bygd ferdig. Det skal være til bruk for vakthold og forvaltning, men også tilgjengelig for turfolket og fiskere. Gapahuken er plassert på enden av den fiskbare delen av Storelva.

gapahuk1.jpg

Gapahuken i Storelva er til allmenn bruk. Ligger fantastisk til omtrent 8 km fra Berlevåg ved Storelva.

I løpet av første del av september har Storelvutvalget med leder Stein Rune Solli sammen med medlemmene Oddrunn Soll, Viviann Nilsen og Asbjørn Nilsen ledet an i prosjektet. Etter 3 lange dager var gapahuken ferdig oppsatt, nybeiset og klar til bruk.

Gapahuken er plassert ca. 8-9 km oppover elva, ved Andre Laksholla, og skal brukes som base for vakthold og forvaltningsarbeid i øvre del av elva. Gapahuken er åpen for alle som vil ta turen oppover langs elva. 

Fefo har bidratt til finansiering av prosjektet gjennom Grønne midler.