Elveside / Arkiv/Regulering

Vannføringen stuper.....!

På vårvinteren 2014 ble Kongsfjordelva nesten tørrlagt etter et uhell i Kraftstasjonen til Pasvik Kraft.

BJFF Info
Søndag 06.april 2014 / 12:34

Det er nesten ikke vann igjen i Kongsfjordelva. Kraftlaget har stengt. Vi frykter konsekvensene. Helt frem til i går 5 april har vannføringen i Kongsfjordelva holdt  seg på rundt 4 – 5m3. Det er normalt. Men så har noe skjedd med kraftverket oppe ved Buetjern, og vannføringen har stupt ned til 1.2 m3 på siste måling igår. På rundt et halvt døgn har vannføringen i elva vår gått fra 4,5 til 1,2m. Mulig den har sunket enda mer idag. Det får konsekvenser.

Det er knapt nok kaffevann i elva, og følgene kan bli dramatisk. For det siste døgnet har det kommet mye snø, en hard snøstorm fra nord har sendt inn mye snø i dalen. I tillegg er det nå lovt frost, så vi frykter for gyteplasser, rogn og yngel i elva. Særlig om isdekket på elva nå fryser fast på den ultra lave vannstanden. Med lovt nattefrost ned til – 11, vil isen nå fryse i bunn både på strykene og i kulpene. Gyteplasser vil bli tørrlagt og fryse, med resultat at lakseeggene som skal klekke i vår blir ødelagt. Generasjoner av vår alles Kongsfjordlaks blir borte. I tillegg kan yngel og ungfisk rammes. Særlig når kraftlaget starter opp stasjonen og vannføringen øker. Det kan da også ventes flom om isen har demmet opp og frosset fast og at elva tar nye løp. 

BJFF har vært i kontakt med Pasvik kraft som forteller at det har blitt feil på stasjonen. Det er sendt opp folk nå på søndag 6 april for å rette feilen og få åpnet ventilen som slipper vann ned til Kongsfjordelva. Forhåpentlig skjer det før konsekvensene blir store. Vi skal også nevne at minstevannføringen er under 1 m3 på vinteren, men det er en særdeles lav og omdiskutert vannstand som Pasvik Kraft har unngått å komme ned i de senere år.