Utløpet av Kongsfjordelva er innringet av garnplasser på begge sider av fjorden.
Elveside / Arkiv

Vi er bekymret

Stor bekymring i BJFF for Kongsfjordelva og laksebestanden etter det nå er åpent for et intens sjølaksefiske utenfor Kongsfjordelva.

BJFF Info
Lørdag 28.april 2018 / 08:04

Det er en overmåte trist historie vi skal fortelle. I vinter tildelte Finnmarkseiendommen (FeFo) en rekke garnplasser i Kongsfjorden like utenfor elva vår. Sjølakseplassene ligger strategisk på begge sider av fjorden, og tett opptil den smale ”Strømmen” som er en innsnevring og kan betegnes som en ytre elvemunning for Kongsfjordelva. Garnplassene ligger dermed midt i innvandringsrutene for laksen som skal til Kongsfjordelva. I tillegg kommer private lakseplasser nært på vestsiden av fjorden – ingen har i dag oversikt over hvor mange som vil bli tatt i bruk, men mye tyder på at det blir flere. En av de lakseplassene ble det fisket på i fjor og fangsten i noen korte uker var formidabel – 1200 kg ifølge fiskeren selv.

FeFo har altså tildelt 4 plasser på Finnmarkseiendommens grunn, i tillegg kommer trolig flere private plasser. Det kan være et fiske som vil belaste laksestammen i Kongsfjordelva hardt. I fjor hadde vi en noe markert nedgang i oppgangen, det skjedde samtidig som det i flere lakseelver vi liker å sammenligne oss med her i Finnmark hadde god oppgang. Men i 2017 var også det første gang på flere tiår at det foregikk aktivt sjølaksefiske i Kongsfjorden. For 2018- sesongen kommer altså mange  flere lakseplasser i drift rett utenfor elva vår. BJFF som forpakter Kongsfjordelva av FeFo er veldig bekymret:

- Det er tragisk og trist. Kongsfjordelva har gjennom mange år slitt med å oppnå en tilfredsstillende gytebestand. Mye av det kan tilskrives kraftreguleringen, men det har blitt noe bedre. Likevel er det først de senere år vi endelig har bikket solid over gytebestandsmålet. Vi har hatt en gledelig opptur, som uten tvil kan tilskrives kraftige fangstreguleringer i fisket, små kvoter og et utstrakt fang & slipp av større laks og hunnlaks. Fiskerne i Kongsfjordelva har gjennom år tatt ansvar for å bevare Kongsfjordelva og laksen for kommende generasjoner. Vi har vært glade og optimistiske på fremtiden for elva og laksen. Det er da overmåte smertelig og uforståelig at Finnmarkseiendommen (FeFo) med et pennestrøk samtidig åpner opp for et omfattende sjølaksefiske i fjorden rett utenfor elva vår. Risikerer alt det foreningen og våre medlemmer samt venner av Kongsfjordelva har brukt flere mannsaldre å bygge opp. Kanskje ser vi med det begynnelsen på slutten for Kongsfjordelva, er fremtiden der at oppgangen blir som like før krigen på 100 kg laks i året….? Ja jeg er trist og veldig bekymret, sier Sigve Frantzen, leder av BJFF.

Så kommende sesong vil det trolig bli fisket på 4 sjølakseplasser hos FeFo, i tillegg til flere private plasser. Oversikt over de private plassene gjøres av Fylkesmannen i Finnmark som kun har en meldefrist på slikt fiske først i slutten av mai – altså like før laksefisket i sjøen åpnes her i Finnmark. Straks slik oversikt finnes vil vi oppdatere kartet over – som pr. nu viser det som vil  møte laksens gytevandring til Kongsfjordelva i juni – juli, garnbruk tett som hagl utover på begge sider av fjorden.