Elveside / Arkiv

Storelva er "on-line"

BJFF har nå igangsatt oppgangskontroll og overvåking i Storelva.

BJFF Info
Onsdag 29.juni 2016 / 20:04

Fiskesesongen i Storelva i Berlevåg åpner 1. juli. Det er også første gang på mange år at også deler av den øvre delen av vassdraget er åpnet for fiske. Bakgrunnen er gode resultater de senere år med bra oppgang av laks. Nå venter et ekte fiskeeventyr for mange som vil prøve fiskelykken i vår "nye" lakseeelv som ligger i noe av Finnmarks mest spektakulære og uberørte natur. Det er åpnet fiske kun etter laks med sterk begrensing i redskapsbruk og bag limit. Sjørøya er fortsatt fredet for all fiske.

I forbindelse med sesongåpning har BJFF nå etablert en permanent overvåking av oppgangen av fisk ved Jernbanebroa, noen hundre meter ovenfor flomålet i Storelva. Det har vært lenge et sterkt ønske fra foreningen å få mer informasjon, bredere og holdbare data om oppgangen. Systemet som er etablert ved Jernbanebroa er en tilnærmet kopi av systemet som med stort hell har vært brukt i Kongsfjordelva siden 2010. Det er en fortløpende videoregistrering døgnet rundt 24/7 - som skal påvise oppgangen, med art, størrelse, mengde og tid. Videotellingen vil gi overmåte verdifulle data om både sjørøyebestanden og den hurtigvoksende og nye laksestammen i Storelva. De data som fremkommer ved Jernbanebroa skal så speiles mot de øvrige undersøkelser og biologisk kontroll som pågår sommeren igjennom i Storelva. Det etableres flere overvåkingssoner i vassdraget.

Etableringen av videoovervåkingen og tellingen i Storelva er blitt støttet med offentlige tilskott, bidrag fra næringslivet, bistand fra Berlevåg Kommune  og selvsagt fra BJFF som lenge har hatt et sterkt ønske om å få en åpnere og bedre forvaltning og kontroll i Storelva. Primus motor i foreningen for Storelva og overvåkingen der er karene på bildet i BJFF- bua ved Jernbanebroa, Sigve Frantzen, leder BJFF, og  styremedlem  Asbjørn Nilsen. De to skal ha mye av æren for at Storelva nå også er "on-line".