Kongsfjrdelva, rettigheter
Elveside / Arkiv/Historikk

Krever retten til Kongsfjordelva

BJFF har levert rettighetskrav til Finnmarkskommisjonen om Kongsfjordelva. I denne uka var kommisjonen her på befaring. 

 

 

BJFF Info
torsdag 05.juni 2014 / 14:50

Det er i gang et omfattende arbeid nå på å kartlegge rettighetskrav i utmark i Finnmark. Et arbeid som har sin bakgrunn og begrunnelse i Finnmarksloven som ble vedtatt i 2006. Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd i 2008. Kommisjonen har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.

Det er Finnmarkskommisjonen som skal innhente, sortere og veie det formelle og juridiske grunnlaget for rettigheten.  Arbeidet er nå i gang på Varangerhalvøya  - felt 6 og BJFF tok beslutning i vinter om å fremme krav om rettighet knyttet til Kongsfjordelva. Det er blitt reist krav om rettigheter knyttet til bruksrett og hevd. Tirsdag og onsdag var kommisjonen på befaring i Kongsfjord og Berlevåg, for å møte de som hevder å ha rettigheter knyttet til utmarka. Deriblant ble Kongsfjorddalen besøkt sammen med fossen. BJFF, representert ved leder Sigve Frantzen og Asbjørn Nilsen orienterte kommisjonen om foreningens arbeid gjennom over 70 år. Det ble vist til at den infrastruktur som i dag finnes for å forvalte den unike laksestammen, er et arbeid som foreningen har både planlagt, finansiert og gjennomført i en løpende periode siden 1945. 

Det er tatt et ansvar for vassdraget og laksen som ligger langt utenfor det en kan forvente en ”vanlig” forpakter ville gjort. BJFF har alltid arbeidet for å bevare og utvikle bestanden av Kongsfjordlaks. Det har skjedd gjennom generasjoner helt siden foreningens start i 1942. De ulike statlige grunneiere har i svært liten grad stått for den utvikling av vassdraget slik det er blitt i dag.

- BJFF har opp gjennom årene hatt et godt forhold til de statlige grunneiere. Men den siste - Finnnmarkseiendommen (FeFo) har vi begynt å slite noe med. De agerer nå annerledes, og vi frykter det ligger en noe mer langsiktig strategi med kraftig omlegging av forpaktningsrammene. Det kan gi et nytt forpaktningsregime i Kongsfjordelva som kan ramme fisket, den lokale befolkningens tilgang til elva, alle våre gjestende fiskere, laksen og forvaltningen. Dette frykter vi, og det er noe av bakgrunnen for de skritt vi nå har tatt mot Finnmarkskommisjonen for å hevde våre  historiske rettighgeter i Kongsfjordelva, sier Asbjørn Nilsen i BJFF.