Kongsfjordelva

Elva ved verdens ende

Værhardt og vakkert

Kongsfjordelva er viden kjent som en av landets absolutt beste elver - sett etter størrelsen. Her er utrolig mye fiskeglede og uteliv basert på vel ei mil fiskbar elv. Foreningen som forpakter og gjennom flere mannsaldre har tatt ansvar for laksestammen og elva er BJFF.

Les mer

Kongsfjordelva renner ut i Kongsfjorden og har et nedbørsfelt på 275 km2 med gjennomsnittlig årlig avrenning på 7 m3. Opprinnelig lakseførende strekning regnes å være 17 km. Denne strekningen en inndelt inn i  tre fiskesoner og to fredete soner der overgangen fra en sone til en annen er tydelig skiltet. Sone I og sone II er åpent for fiske, mens sone III er stengt for alt fiske.

Vassdraget er berørt av kraftutbygging, der vannet fra Gednjajavri er overført til Store Buevatnet, og videre til Buetjern. Elva fra Buetjern renner sammen med Gednjeelva og danner Kongsfjordelva. Etter kraftverksbyggingen er den lakseførende strekningen i hovedsak regnet å være fra Buetjern og ned til munningen, til sammen 11 km. De senere år med til dels høy sommervannføring i Gednjeelva, blir det fortsatt registrert oppgang, gyting og ungfisk av laks. Gednjeelva var før kraftreguleringen vassdragets viktigste gytestrekninger. Det er nå konkrete planer om å gjøre tiltak som skal gi Kongsfjordvassdraget tilbake de gamle gytestrekninger i Gednjeelva.

Informasjonsspredningen til fiskerne i Kongsfjordelva skjer først og fremst fra vaktbua i sesongen, mens internettsida til BJFF er viktig året rundt. 

Vaktbua er åpen hver dag mellom kl 1700-1900 hvor fiskekort selges, fiskeregler, kart over elva og annen informasjon deles ut. 

Veggene inne i og på yttersida fungerer som oppslagstavler og like nedenfor er det ei oppslagstavle hvor nyttig informasjon henges opp. Det er også flere store oppslagstavler med informasjon om fisket både i sone I og II.
Ved vaktbua er det også satt opp en desinfeksjonsstasjon som skal sikre at fiskere ikke går i elva med utstyr infisert av lakseparasitten Gyrodaktilus salaris. 

Berlevåg Jeger og fiskerforening

Berlevåg Jeger og fiskerforening er en interesseforening for sportsfiskere og jegere i Berlevåg i Finnmark. Vi drifter så langt nord man nesten kan komme i fastlands-Norge, og vi kaller det gjerne ved ”verdens ende”. Her er værhardt, mye mørketid og en uendelig lang vinter. Likevel er det blitt i vårt lodd å ha fått tildelt noe av landets beste og mest fantastiske natur og turterreng – med grenseløse jakt og fiskemuligheter. I samme terningkast har vi også fått en av landets beste lakseelver – Kongsfjordelva. En sann perle av en lakseelv, som også er et nasjonalt laksevassdrag, og viden kjent av fiskere både fjernt og nært. 

Forvaltningen av lakseelven er blitt en av BJFF´s viktigste oppgaver. Siden krigen har foreningen med rundt 120 medlemmer (2011) vernet om laksebestanden. Det er tilrettelagt for fiske og ikke minst innført en rekke tiltak som skal gi bedre forvaltning – og sikre Kongsfjordlaksen for etterslekten. Det ligger bak en enorm og utrettelig dugnadsinnsats. Vi har finnmarkingens åpenhet og gjestfrihet, derfor ønsker vi deg som sportsfisker velkommen til Kongsfjordelva. Elva forpaktes fra Finnmarkseiendommen (FeFo) og er regulert i Finnmarksloven.

Om elveeierlaget

Berlevåg Jeger og Fiskerforening er en interesseforening for sportsfiskere og jegere i Berlevåg i Finnmark. Vi drifter så langt nord man nesten kan komme i fastlands-Norge, og vi kaller det gjerne ved ”verdens ende”. Foreningen ble stiftet under krigsårene i 1942 og tok over forpaktningen av Kongsfjordelva, som gjennom en mannsalder hadde vært under privat drift. I 1945 ble det fortgang i foreningsarbeidet, og nå fikk allmennheten tilgang til fiske i elva.  

Les mer