Kongsfjordelva overvåking av laksen
NINA har satset stort på å kartlegge smoltoverlevelse i Kongsfjordelva
Elveside / Arkiv/Prosjekt

Millionsatsing for laksen i Kongsfjordelva

Nå skal Kongsfjordlaksens liv kartlegges med avansert amerikansk utstyr. NINA (Norsk institutt for naturforskning) satser millionbeløp på å kartlegge Kongsfjordslaksens overlevelse i sjøen.

BJFF Info
lørdag 07.oktober 2017 / 14:15

Det er NINA (Norsk Institutt for naturforskning) som står bak det landsdekkende prosjektet som skal kartlegge og påvise laksens vandring og overlevelse i sjøen fra mange vassdrag her i landet. Kongsfjordelva er den eneste lakseelven i Finnmark som er med, og prosjektet gjennomføres i nært og godt samarbeid med BJFF. Prosjektet startet opp allerede i vår med fanging og merking av smolt. Nå i høst ble det enorme antennesystemet montert nederst i elva i fjordbunnen, like ved der BJFF har sin stasjon for videoregistrering og oppgangstelling av laks. Omkring 3 tonn med utstyr ble løftet med helikopter, det meste antennesystemer som skal registrere fisken når den vandrer ut som smolt og når den kommer tilbake som laks. Data som skal fortelle om Kongsfjordlaksens sjøoverlevelse. Nær en uke tok montering av bunnantennesystemet og klargjøring for de store mobile flyteantennene. Samlet skal de fange opp signalene fra utvandrende og merket smolt og oppvandret laks.

Det er det amerikanske selskapet Biomark som leverer utstyret, både de ørsmå PIT- merkene som opereres inn i fisken, og antennesystemet som nå er aktivert nederst i elva. Bunnantennene er permanent montert i elva i to rekker, mens flyteantennene skal brukes periodisk gjennom sesongen, fortrinnsvis for å påvise utvandring av smolt. Systemet i seg selv er helautomatisk og ligger online slik at straks fisk passerer antennene blir signal sendt til NINA som da umiddelbart kan gi historikken til denne spesielle smolten eller tilbakevendende laks. Fra USA overvåker man døgnet rundt at systemet fungerer tilfredstillende. Det er foreløpig satset langt over en milion i prosjektet i Kongsfjordelva.

Flyteantennen som nå er montert i Kongsfjordelva er for første gang brukt i Norge, og man har store forventninger til resultatene. Og resultatene vil komme fortløpende i årene fremover, prosjektet vil kartlegge svært mye rundt produksjonen i Kongsfjordelva, og sjøoverlevelse for laksen vår. Kort sagt skal det kartlegges hvor mye av produksjonen i elva som overlever i sjøen og kommer tilbake til elva vår for å gyte.

Prosjektet er ment å pågå i mange år fremover, og årlig skal deler av smoltproduksjonen i elva vår merkes med det knøttlille PIT- merket som altså nå kan fanges opp av antennesystemet i fjordbunnen. Bildene er fra utbyggingen av systemet ved nedre vakthytte nå i september.

 

Her er gruppen som monterte de første antennene i prosjektet. Fra venstre: Kyle Meyer, Marius Berg, Roar Nikolaisen, Bengt Finstad og Louis Pustejovsky.
Her er gruppen som monterte de første antennene i prosjektet. Fra venstre: Kyle Meyer, Marius Berg, Roar Nikolaisen, Bengt Finstad og Louis Pustejovsky.