Berlevåg Jeger- og fiskerforening avholder årsmøte på Havblikk, Søndag den 10.mars 2024 kl.1800

For BJFF og våre medlemmer har året vært krevende. Aldri før har aktiviteten vært større, oppgavene og utfordringene flere. Vi kan gå inn i det nye år med visshet om at vi har gjort det vi kunne for å berge elvene og våre fantastiske bestander av laks og sjørøye for oss selv - og for kommende generasjoner.

Laks fra

Laksefiske er så mye mer enn bare fangst. Det er eventyr, pirrende opplevelser og masse natur. Ferie med mening. Vi...

Fangst-statistikk i Kongsfjordelva i 2023
2,81
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
683
Totalt antall fisk fisket
23
Laks 7kg og over
477
Laks under 3kg
Fella

Fiskeforeningen ytterst ute på Varangerhavlvøya - BJFF, har hittil hatt stor suksess med sine pukkellaksfeller som driftes med KI (kunstig intelligens). Både i Storelva og Kongsfjordelva gjør fellene nå både sortering og oppgangstelling. Elvenes egne bestander av laks og sjørøye slippes sømløst og uhindret forbi - pukkellaksen derimot stoppes og fanges inn.

For Kongsfjordelva står vi nå trolig foran et tidsskille. Klarer vi ikke å stoppe oppgang og etableringen av pukkellaksen kan mye være tapt. Deriblant vår unike laksebestand som BJFF i over 80 år har jobbet for å bevare. Derfor trenger vi også din dugnad.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Kortsalget for lokale fiskere vil bli gjennomført online den 01.03.2024, og salget starter kl. 18:00

Salget vil bli streamet på https://www.altaposten.no/, og sendingen starter kl. 17:45

Merk at streamen er på etterskudd av selve salget, så man må selv følge med der man er innlogget, når man skal kjøpe fiskekort. 

AltaelvaElveside

Fra andre medier