Laks fra

Laksefiske er så mye mer enn bare fangst. Det er eventyr, pirrende opplevelser og masse natur. Ferie med mening. Vi...

Fangst-statistikk i Kongsfjordelva i 2021
3,09
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
917
Totalt antall fisk fisket
44
Laks 7kg og over
543
Laks under 3kg
pukkellaks

De senere års store oppgang av pukkellaks i våre vassdrag er blitt en stor trussel. Konsekvensene av den nye og ukjente arten har man veldig lite oversikt over. BJFF har derfor nå i vår kartlagt omfanget av gytingen siste høst – i alle vassdrag i kommunen.

Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva og Storelva 2021-sesongen er klare og igjen viser resultatene kun 1 oppdrettslaks i Kongsfjordelva, og ingen i Storelva.

Geir Kristiansen, Berlevåg, er vår nye leder i BJFF. Aktivt gjennom mange år i styret i foreningen, har arbeidet mye med ungdomsarbeid og rekruttering av de unge inn i foreningsarbeidet og til uteliv. Nå skal Geir lede BJFF og vil ha mye fokus på forvaltning og bevaring av våre lakseelver.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Skadet fisk av sel, kobbe og proppel skal dokumenteres

VerdalselvaForvaltning

Norske Lakseelver er 30 år i 2022. 36 av våre medlemmer er nasjonale laksevassdrag. I år skal vi sette ekstra fokus på dette verneregimet, slik at det lever opp til forventningene.

Norske Lakseelver/Lovverk

Fra andre medier