BJFF - Storelva

Sist sesong ble det utprøvd et nytt system for å identifisere oppgang av fisk ved Jernbanebroa i Storelva. Anlegget bruker AI – kunstig intelligens for å identifisere laks, sjørøye og pukkellaks. Neste steg er sortering, hvor pukkellaksen skal nektes adgang.

I slutten av februar den 27 holdes årsmøte hos BJFF i Berlevåg. Det forventes mange aktuelle saker, deriblant kommende tiltak innen forvaltning etter siste sesong med både nedgang i oppgangen av laks - og til alt overmål pukkellaksen som kom tallrik. Har du en sak du mener årsmøtet bør se nærmere på, så send inn forslag om det. Fristen her er 16 februar.

Sommerjobb nesten så langt nord du kan komme her i landet, i lakseelvene i Berlevåg og Kongsfjord. En spennende og utfordrende jobb med ren frisk natur og gode lakseelver. Mange kaller det en drømmejobb - noe for deg...?

Laks fra

Laksefiske er så mye mer enn bare fangst. Det er eventyr, pirrende opplevelser og masse natur. Ferie med mening. Vi...

Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Kongsfjordelva i 2021
3,09
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
917
Totalt antall fisk fisket
44
Laks 7kg og over
543
Laks under 3kg
Julehilsen fra BJFF

Her er enda et tilbakeblikk på 2021- sesongen og året som er gått. Samt en hilsen fra leder i BJFF, Sigve Frantzen.

Årets sesong for Storelva i Berlevåg ble blant de bedre. God oppgang både av laks og sjørøye. Solid gytebestand for laksen, og rekordartet oppgang av sjørøye. Utrolig spennende elv med lite fisketrykk, store og vide fiskemuligheter -  samt særdeles ansvarsfulle fiskere.

Laksesesongen for elva ved verdens ende skulle bli den dårligste på mange år, både når det gjelder oppgang og fangst. Totalt var det en oppgang av 1052 laks. Derimot den russiske inntrenger - pukkellaks kom i et antall av minst 2000. En svært krevende sesong for Kongsfjordelva.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Sist sesong ble det utprøvd et nytt system for å identifisere oppgang av fisk ved Jernbanebroa i Storelva. Anlegget bruker AI – kunstig intelligens for å identifisere laks, sjørøye og pukkellaks. Neste steg er sortering, hvor pukkellaksen skal nektes adgang.

Kongsfjordelva

Sausvassdraget består det meste av små og store innsjøer, med noen få elvestrekninger som egner seg for fiske. De to største innsjøene er Sausvatnet og Finnvikvatnet, med Sausvatnet som det største, ca 10 km langt. De beste fiskeelvene er, Sjøforssen ( i utløpet av vassdraget, mellom Finnvikvatnet og Sørfjorden), Nepåselva ( mellom Finnvikvatnet og Mevatnet), Storelva, Sauselva og Skogelva, øverst i vassdraget, elver som renner ut Sausvatnet på Saus. Ellers fins noen elver og bekker som er fine gyteelver, men egner seg dårlig fiske.

Fiskekort i alle elvene selges i privat regi. Mens fiskekort i innsjøene selges i lagets regi.

 

 

Sausvassdraget

Den nye forslaget med vekst i anlegg som oppfyller strengere miljøkrav vil ikke sikre at miljøeffektene fra eksisterende anlegg reduseres, mener en bred allianse av organisasjoner som jobber for villaksen.
 

Oppdrett/Lakselus

Fra andre medier