gytefisktelling

Både i Kongsfjordelva, Geatnja og Storelva er nå gytetellingen gjennomført og delvis avsluttet. Bestandene av både laks og sjørøye er kartlagt og tallfestet. Det er overmåte viktig forvaltningsarbeid som skal gi status etter sesongen og danne grunnlag for sluttrapport om tilstanden i vassdragene.

For oss som fisker er sesongen slutt. I elva derimot går det nå mot den travleste og viktigste perioden med gyting. Vi minner nå om å huske å levere fangstoppgaven, og vokt elva…!

Vi er overmåte glad for å fortelle om Storelva nå godt og vel midtveis i sesongen. Elva går nå mot en av sine bedre sesonger. Fin oppgang, mange nye fiskere og ikke minst fine fangster og store opplevelser. Nå er det august med nye store fiskemuligheter.

Laks fra

Laksefiske er så mye mer enn bare fangst. Det er eventyr, pirrende opplevelser og masse natur. Ferie med mening. Vi...

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Kongsfjordelva i 2019
2,78
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1134
Totalt antall fisk fisket
28
Laks 7kg og over
754
Laks under 3kg
Fiske Kongsfjordelva

I august gjelder nye regler for fisket i Kongsfjordelva og Storelva. Da er all laks over 3 kg/ 65cm fredet og skal settes tilbake i vassdraget. Her gir vi oversikt over gjeldene regler både for elva i Kongsfjord og Berlevåg.

Fortsatt svak oppgang av laks i Kongsfjordelva. Vi er alle bekymret, og styret i BJFF går nå ut med en sterk utfordring til alle fiskere om å spare all gytelaks. Slippe ut igjen all laks over 3 kilo. Samt at kun en smålaks er akseptabel døgnfangst. Det er fare for at gytebestandsmålet (GBM) ikke nås iår.

 

Storelva – den nyeste av lakseelver i Finnmark, en tilnærmet ren villmarks elv  voktes av Kim Bakke som er BJFF sin elvevakt her for denne sesongen.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Her har vi samlet en egen kanal med videoene vi har fått laget om forskjellige tiltak i elva. Videoene er finansiert av Miljødirektoratet og lagd sammen med NJFF.

Mal for tiltak i elv/Bekkeløp

Fra andre medier