Kongsfjordelva - Storelva

Pukkellaksen skaper store overskrifter i Finnmark for tiden. Mange vassdrag sliter med å stoppe invasjonen av den uønskete russiske laksen. Mye tyder på at problemet vil bli stadig større i årene som kommer. Derfor har BJFF sammen med teknologigiganten Huawei startet opp i Storelva et pilotprosjekt som kan bli deler av en mulig løsning.

Sesongen har absolutt ikke gått som ønsket. Tallene fra videotelling, drivtellinger og fangstrapporter viser at det høstbare overskuddet i Kongsfjordelva i år er lavt. Det  tåles en forsiktig  beskatning på smålaks - altså laks under 3 kilo, mens fisket på mellom- og storlaks stoppes. Vi oppdaterer nå forvaltningstiltak gjeldende fra 15 juni.

Det er igangsatt umiddelbart begrensning i fisket i Kongsfjordelva etter svak oppgang hittil. Dagskvoten settes nå til kun 1 laks i døgnet - og etter avlivet fisk skal fisket straks opphøre. Forvaltningstiltaket er nødvendig siden det er stor usikkerhet rundt bestandsutviklingen i elva denne sesongen.

 

 

Laks fra

Laksefiske er så mye mer enn bare fangst. Det er eventyr, pirrende opplevelser og masse natur. Ferie med mening. Vi...

Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Kongsfjordelva i 2020
2,8
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
855
Totalt antall fisk fisket
55
Laks 7kg og over
575
Laks under 3kg
Kongsfjordelva

Endelig - Kongsfjordelva er åpen for laksefiske. En særdeles spennende sesong er igang, og forventningene av oss alle som svinger snøre - og deler håp - er stor. Hvordan vil sesongen bli…? Vil siste års trend med nedgang snu…? Vil pukkellaksen komme, eller helst dra østover og hjem…? Den nye sesongen er ihvertfall igang og velkommen skal du være til Kongsfjordelva.

Den kommende sesong vil bli intens i våre to lakseelver, Kongsfjordelva og Storelva. Mange prosjekter skal bidra til kartlegging av bestandene av laks og sjørørye, og danne grunnlag for en god og fremtidsrettet forvaltning. Her er en oversikt.

Det er nå kommet på plass nye regler for fiske etter røye og ørret i sone 3 - Buetjern. Faktisk er åpning av dette fisket allerede 1. juni - så her er det spennende fiskemuligheter i forkant av den kommende laksesesongen.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Mandalselva Elveeigarlag deltar i et nasjonalt prosjekt i regi av Havforskningsinstituttet for å overvåke om det finnes rømt oppdrettslaks i Mandalselva. Fisket i 2021 vil foregå helgen 23. - 24. oktober.

Se resultater fra tidligere år, og mer informasjon om overvåkningsfisket her. 

Mandalselva

Fra andre medier