Laks fra

Laksefiske er så mye mer enn bare fangst. Det er eventyr, pirrende opplevelser og masse natur. Ferie med mening. Vi...

Fangst-statistikk i Kongsfjordelva i 2021
3,09
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
917
Totalt antall fisk fisket
44
Laks 7kg og over
543
Laks under 3kg

De senere års store oppgang av pukkellaks i våre vassdrag er blitt en stor trussel. Konsekvensene av den nye og ukjente arten har man veldig lite oversikt over. BJFF har derfor nå i vår kartlagt omfanget av gytingen siste høst – i alle vassdrag i kommunen.

Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva og Storelva 2021-sesongen er klare og igjen viser resultatene kun 1 oppdrettslaks i Kongsfjordelva, og ingen i Storelva.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier