C&R Kongsfjordelva

De nye reglene fører til at sportsfiskere i større grad må være god på å gjenkjenne hunnlaks og hannlaks. Her får du informasjon om dette.

Litt informasjon om fang og slipp nå når det er innført tiltak som gjør at det blir økt omfang av fang og slipp. 
Information about catch and release since new regulations leads to more catch and release. 

Sportsfiske/Gjenutsetting
Laks fra

Laksefiske er så mye mer enn bare fangst. Det er eventyr, pirrende opplevelser og masse natur. Ferie med mening. Vi...

Fangst-statistikk i Kongsfjordelva i 2023
2,81
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
683
Totalt antall fisk fisket
23
Laks 7kg og over
477
Laks under 3kg

Også denne sesongen vil bli hektisk i våre to lakseelver, Kongsfjordelva og Storelva. Mange prosjekter skal bidra til kartlegging av bestandene av laks og sjørøye, og danne grunnlag for en god og fremtidsrettet forvaltning. Her er en oversikt.

Nå i helga starter fiskesesongen også i Kongsfjordelva. Mange laksefiskere er spente og glade for at vi også her oppe i nord kommer i gang etter en lang og hard vinter. Endelig få bytte snøspaden med fiskestanga. Så velkommen alle til Kongsfjordelva nå.

 

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Hornindalsvatnet og Storelva blir åpna for fiske med ekstraordinære reglar fra 13.07.2024 kl 12:00. Sjå fiskereglar for oppdatert regelverk!

Eidselva er fortsatt stengt.

Bakgrunn til framleis stenging er låg vassføring og lite oppgang av laks samla sett i sesongen.

Evt. opning av fiske i Eidselva kan tidlegast skje i månadsskifte juli-august. Ny vurdering blir i veke 30..

Hornindalsvassdraget

Etneelveigarlag har i kveld vedteke at elva framleis held stengt for fiske etter midtsesong. Vedtaket er basert på at ein pr vurderingsdato 8. juli ligg ca 20% bak fjoråret mhp kg ho laks over fella. Det vart diskutert å opna for fiske men innføra ytterlegare restriksjonar på fangst og fangstreiskap, men me landa på at med så mykje restriksjonar og omfang av fang og slepp, var det meir tenleg å la bestanden vera i fred. Det er ein kjedeleg situasjon, men som forvaltningslag må me først og fremst ta omsyn til bestanden av laks og sjøaure. Me vil fortsetja å følgja med på oppgang av fisk og me kan gjera nytt vedtak om fiske, om situasjonen forandrar seg vesentleg.

EtneelvoForvaltning

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike