flue

Nye medlemsregler for foreninger tilsluttet NJFF (Norges Jeger og fiskerforbund) er vedtatt. Det forutsetter at BJFF også endrer reglene for hvem som kan bli medlem. Det vil ikke lengre være krav om lokal tilhørighet. Saken skal drøftes på kommende medlemsmøte 13 februar.

 

Vil du være med å gjøre en innsats for den Norske villaksen og arbeide i Kongsfjordelva og Storelva lengst nord i landet ...? Velg å jobbe som elveoppsyn, og/ eller bli med i teamet som skal bekjempe pukkellaksen.

En ny fiskesesong er på vei, men først må vi alle forberede oss. Derfor holder BJFF årsmøte 26 februar på Havblikk i Berlevåg. Det blir et møte med alvorstunge saker - deriblant pukkellaksen og planen for å bekjempe den så den ikke overtar våre lakseelver, Kongsfjordelva og Storelva. Har du også en sak som er viktig og bør ses på, så er frist å sende sak for årsmøtet 12. februar.

Laks fra

Laksefiske er så mye mer enn bare fangst. Det er eventyr, pirrende opplevelser og masse natur. Ferie med mening. Vi...

Fangst-statistikk i Kongsfjordelva i 2022
2,93
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
966
Totalt antall fisk fisket
47
Laks 7kg og over
659
Laks under 3kg
Geir

 

Selv om vi nå går inn i årets mørkeste uker – så er det forlokkende å tenke på at samtidig går vi mot lysere tider – og en ny spennende sesong i våre elver. Vi i BJFF ønsker Deg en God Jul og Nytt år. Vi ser deg vel i elvene om litt.…?

 

Den svartlistede russiske pukkellaksen forventes å komme i en ny invasjon kommende sesong. Fiskeforeningen i Berlevåg er i gang å forberede seg på det. En liten og sterk ressursgruppe skal være spydspiss i forberedelsen i kampen mot pukkellaksen.

Både Kongsfjordelva og Storelva kan både i tall på oppgang og opplevelse for våre fiskere, se tilbake på et godt år i sesongen -22. Også for BJFF har året vært greit, og vi er alle glade for aktive og engasjerte medlemmer og venner av elvene.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Nye medlemsregler for foreninger tilsluttet NJFF (Norges Jeger og fiskerforbund) er vedtatt. Det forutsetter at BJFF også endrer reglene for hvem som kan bli medlem. Det vil ikke lengre være krav om lokal tilhørighet. Saken skal drøftes på kommende medlemsmøte 13 februar.

 

Kongsfjordelva

Sportsfiskerne kunne glede seg over gode fangster i elvene rundt Trondheimsfjorden, mens det i resten av landet var mer ujevnt. 27. januar kom laksefangststatistikken for 2022 fra SSB. Den bekrefter Norske Lakseelvers anslag fra oktober i fjor.

Sportsfiske/Statistikk

Om trenden fortsetter, går det mot gult/rødt i neste runde også for PO6, og også PO8 og PO9 ligger dårlig an. Da er mesteparten av kysten (bortsett fra i nord) sperra for vekst i oppdrett, samtidig som det er ekstrem dødelighet på utvandrende laksesmolt.

Trusler/Lakselus

Fra andre medier

19. desember 2022

Styrker villaksstamme