De senere års store oppgang av pukkellaks i våre vassdrag er blitt en stor trussel. Konsekvensene av den nye og ukjente arten har man veldig lite oversikt over. BJFF har derfor nå i vår kartlagt omfanget av gytingen siste høst – i alle vassdrag i kommunen.

Laks fra

Laksefiske er så mye mer enn bare fangst. Det er eventyr, pirrende opplevelser og masse natur. Ferie med mening. Vi...

Fangst-statistikk i Kongsfjordelva i 2021
3,09
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
917
Totalt antall fisk fisket
44
Laks 7kg og over
543
Laks under 3kg
skjellprøve

Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva og Storelva 2021-sesongen er klare og igjen viser resultatene kun 1 oppdrettslaks i Kongsfjordelva, og ingen i Storelva.

Geir Kristiansen, Berlevåg, er vår nye leder i BJFF. Aktivt gjennom mange år i styret i foreningen, har arbeidet mye med ungdomsarbeid og rekruttering av de unge inn i foreningsarbeidet og til uteliv. Nå skal Geir lede BJFF og vil ha mye fokus på forvaltning og bevaring av våre lakseelver.

Helt i slutten av februar arrangerte BJFF årsmøtet der det kom opp en rekke spennende saker. Mer enn 20 engasjert medlemmer deltok på møtet som ble holdt på Havblikk.

Leder Sigve Frantzen gikk av etter mange år som leder, og ny leder i BJFF er nå Geir Kristiansen.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Det er meget lav magasinfylling og vannføring vil i Otra som de fleste andre sørnorske elver i år bli lavere enn normalt.

Vi følger opp situasjonen overfor regulant og myndigheter, og rapporterer alle tilfeller av yngeldød som oppstår som følge av regulantens effektkjøring.

Som ansvarlig forvalter vil vi kunne bli nødt til å iverksette tiltak dersom forholdene for laksen skulle kreve dette.

OtraElveside/Vannkraft

Natt til onsdag ved midnatt starter laksesesongen i Verdalselva. Noe nytt er det før denne sesongen. Vi oppsummerer.

Verdalselva

Fra andre medier

12. mai 2022

Grønnere gruver