Elveside / Arkiv

Årsmøtet 2014 - mange tomme stoler

BJFF Info
Torsdag 13.februar 2014 / 19:56

BJFF avholdt årsmøtet 2014 på søndag med en håndfull oppmøtte medlemmer. 

Årsmøtet i BJFF ble avholdt søndag i Berlevåg. Et møte med flere tunge og viktige saker, saker som garantert vil prege foreningen og driften i årevis fremover. Likevel hadde kun en ørliten håndfull medlemmer møtt opp. Det var særdeles mange tomme stoler i møtesalen på Velferden. 

En særdeles viktig sak som lå på dagsorden var utmeldelse av foreningen fra Norges Jeger og fiskerforbund (NJFF). En ikke helt enkel sak, med juridiske spissfindigheter, men årsmøtet ga sin tilslutning til at prosessen med utmeldelse skal påbegynnes. Det ble også vedtatt endringer i vedtekter for å møte den nye virkeligheten om utmeldelsen fra NJFF blir godkjent også til neste årsmøte.

I Storelva hadde styret foreslått utvidet fisketid samtidig som munningsområdet blir fredet. Dette fikk tilslutning som en prøveordning for kommende sesong. Det ble også vedtatt økt oppsyn i Storelva.

Økning av fiskekortprisene var forventet å skape debatt. Og debatt ble det, spesielt rundt sesongkortene til pensjonistene som økte med 100 %. Det blir også økning i alle andre korttyper.

Det var innkommet forslag om endringer og nyansering i gjestefiskeordningen. Forslaget fikk absolutt intet gehør hos Årsmøtet som konkluderte med at dagens ordning med regnskapsfører som booking ansvarlig er en god og betryggende ordning for BJFF i dag, og i fremtiden. 

Det ble foretatt valg til styre og utvalg. Leder Sigve Frantzen fikk nytt tilslag og tillit for et nytt år som leder av BJFF