Sigve Frantzen, leder BJFF
Sigve Frantzen, leder i BJFF.
Elveside / Arkiv/Gjenutsetting

Har vi mistet respekten for liv...?

Leder i BJFF, Sigve Frantzen åpner for debatt rundt fang & slipp.

BJFF Info
torsdag 25.august 2016 / 12:20

Sesongen i Kongsfjordelva er over, et fantastisk år med en historisk lakseoppgang og fangster. Stort sett alle som har svingt stang og snøre over elva har fått fin fangst og minner for livet – eller i det minste glødende lyspunkt som kan tas med inn i den kommende mørketiden.

- Som leder i BJFF er jeg overmåte stolt over vår forening og våre elver. Både Kongsfjordelva og nå også Storelva har vist en utvikling som er enestående, bestandene i elvene er i vekst, det gylne og avgjørende gytebestandsmålet nås med god margin. Forvaltning og den daglige drift i vassdragene har som vanlig gått bra, forteller Sigve Frantzen og legger til:

- Med store bestander og stor oppgang, samtidig som vi ser nye og klare trender innen sportsfiske, danner det seg nye problemstillinger som jeg synes er viktig å drøfte. Nemlig fang & slipp (F&S). I dag teller ikke slik fangst på noe kvote om fisken settes tilbake i vassdraget. Men er det egentlig slik vi vil ha det…? Skal det kunne fanges ubegrenset med laks i fiskedøgnet – bare den settes tilbake. Hvor blir så respekten for fisken, for det levende livet der i elva. Tiden er inne å diskutere dette nå, mener lederen i BJFF, Sigve Frantzen som raskt legger til at ingen vil F&S til livs, det er et gode og nødvendig for forvaltningen i vassdraget. 

- Mange av medlemmene våre mener likevel at F&S må få en slags fangstbegrensning. Når ikke fiskerne selv klarer å begrense seg, må det innføres noen form for kvote også her. Fisken som utsettes for F&S, gjerne flere ganger igjennom sesongen er jo i elva for en helt annen oppgave – nemlig gyting og føre genene for Kongsfjordlaksen videre. Det er viktigere enn noe trofebilde på Facebook, hevder Sigve Frantzen som påpeker at Kongsfjordlaksen også i det naturlige har det tøft, med at bestanden er tilpasset å gå ut i havet igjen rett etter gytingen. Det er noe som forvaltningen må vektlegge mer. Og legger til at innad i foreningen skal det snarest vurderes kurs og opplæring i nettopp F&S for å bedre kunnskapen og laksens sjanse for overlevelse.

- I august har vi strenge regler for fisket. All laks over 3 kg er fredet, og fortrinnsvis skal det fiskes etter smålaks som vanligvis kommer tallrik opp da. Dessverre har det ikke blitt slik for enkelte fiskere, det fiskes bevisst etter stor gytelaks, for sporten og kampen.  Selv om laksen så settes ut igjen, synes jeg det er noe uetisk over handlingene. Kampen i elva er anstrengende og kan være livstruende for fisken, og særlig gyteklar laks. Den kjemper jo for livet, når kreftene svikter dras den til land for skrytebilde i all verdens posisjoner sammen med fiskeren før endelig slipp tilbake i elva. Så jeg spør igjen, er det slik vi vil ha det….? 

- Det er som å være på tivoli, billetten til karusellen er betalt og gjelder kun for en tur, så er det slutt. Dessverre har vi fiskere hos oss som vil kjøre karusell hele fiskedøgnet. Dem er ikke mange, men vi har sett de senere år at de blir flere og flere. Det er en ny trend i fisket som vi nå på tampen av sesongen gjør best i å diskutere, ha en mening om. Er vårt  fiske nå på vei mot en aktivitet hvor vi har mistet respekten for liv…?