Storelva i Berlevåg
Storelva i Berlevåg er en av de nye spennende lakseelvene i Finnmark med raskt voksende laksebestand.
Elveside

Storelva

Velkommen til Storelva - en av de nye lakseelver i Finnmark. Spennende og annerledes. En villmarkselv.

BJFF Info
fredag 11.januar 2019 / 08:43

Storelva i Berlevåg er vår nye spennende lakseelv. Veksten i laksebestanden har de siste år vært eventyrlig. Ifjor ble også en større del av vassdraget åpnet for fiske. Storelva er spesiell og fantastisk - og naturen rundt er tilnærmet uberørt villmark. Her venter store naturopplevelser for deg som vil kombinere spennende fiske med ekstrem turglede. 

At Storelva er ny er nok en overdrivelse, BJFF har hatt forpaktningen av dette vassdraget i over 60 år, og engang var elva et rent sjørøyevassdrag. Faktisk dengang noe av det bedre i Finnmark, men for sjørøyebestanden svingte pendelen i negativ retning allerede tidlig på -80 tallet. Hensynsløst garnfiske på gyteplassene, inngrep i elvemunningen og havneutbygging slo negativt ut for sjørøya. Bestanden ble nesten utryddet, og med det ble Storelva gjennom mange år glemt. De senere år har BJFF tatt grep, elva har fått bedre vakthold og forvaltningsarbeidet har kommet igang med registrering av bestandene. For sjørøya har det blitt redningen, bestanden er i svak vekst. Men for noen år siden etablerte laksen seg i vassdraget, og med den har det blitt en formidabel vekst. 

 

Laksebestanden i Storelva har vist eksplosiv vekst de senere år.
Laksebestanden i Storelva har vist eksplosiv vekst de senere år.

I 2016- sesongen ble det registrert en oppgang i Storelva på nesten 2 tonn laks. Bestanden de siste tre sesongen har hatt en kraftig vekst - men laksestammen i Storelva er på ingen måte veletablert og utnytter hele vassdragets gytepotensiale. Derfor legger BJFF opp til et veldig restrektivt fiske og forsiktig høsting av bestanden. For deg som velger å besøke elva og fiske her krever vi at dette blir respektert. Det er kun tillatt fiske etter laks, sjørøya er totalfredet og skal ikke fiskes etter. BJFF har videoregistrering og telling av oppgangen i nedre del av vassdraget, og har årlig registrering av gytebestandene og utviklingen her. Den åpne og fiskbare strekning er omrking 8 km fra elvemunningen, og totalt er anadrom strekning i vassdraget beregnet til 18 km. Den øvre delen av Storelva er totalfredet for alt fiske. Gjennom mange år har det skjedd et uvettig garnfiske på gytestrekningene, dessverre også de senere år. Derfor overvåkes gyteplassene nå aktivt. 

Naturen rundt Storelva er spesiell, både ekstremt karrig - og frodig. Det er kun i nedre del det er veiløsning frem til Skihytta, i den øvre delen videre er det tilnærmet uberørt. Ingen søppel, få stier og bare noen gamle bålplasser er synlig her og der. Dette er som Finnmark for 100 år siden - så for deg som vil besøke Storelva er det storslått, men vi forventer du tar ansvar og lar naturen og elva bli slik den er idag. Det er ingen overnattingsmuligheter i Storelva, her er heller ikke virke til bålfyring. 

 

Naturen rundt Storelva er værhard og karrig - men også ren og uberørt villmark.
Naturen rundt Storelva er værhard og karrig - men også ren og uberørt villmark.

Fiskereglene i Storelva er tilpasset et forsiktig fiske etter laks, her er kun tillatt fluefiske med flytende snøre og flue, opphenger er ikke tillatt og dagsfangsten er på en laks, med totalt tre laks i sesongen. Alt fiske etter sjørøye er forbudt. Det er nattefredning mellom 01.00 og 06.00, og i Storelva kan det kjøpes fiskekort i Berlevåg (Vakthytta Jernbanebroa). Vi forventer at du som vil besøke Storelva og svinge stang over vår nye vakre lakseelv tar hensyn til elva og fisken, og farer varsomt med naturen rundt. 

 

Før du kan fiske i Storelva må vadeutstyr og fiskeutstyr desinfiseres, det kan gjøres ved Vakthytta ved Kongsfjordelva og i Berlevåg. 

Det er to fredningssoner i Storelva, det er i elvemunningen og i Laksholla ved Skihytta. I begge er alt fiske forbudt, og fredningssonene er tydelig merket.