Lakseoppgang i Kongsfjordelva
Lakseoppgangen i Kongsfjordelva skjer i hovedsak i slutten av juni og de to første uker av juli.
Elveside / Arkiv/Laksevassdrag

Fiskesesongen 2014

Oppgang av laks sesongen 2014 i Kongsfjord ble en av de bedre, med en oppgang på nærmere 7 tonn.

BJFF Info
Tirsdag 02.desember 2014 / 06:39

De tørre resultat fra årets fiskesesong i Kongsfjordelva er imponerende. Det gikk opp 2250 laks med en samlet vekt på 6809 kilo. Det er en av de beste sesonger i manns minne, og den største på alle måter siden BJFF startet registrering av oppgangen av laks. Og her skal det sies noe. Kongsfjordelva og BJFF har et av de beste forvaltningsmodeller her i landet. Først registreres all laks når den kommer opp i elven, det gjøres med videoovervåkingen i "slusa" helt nederst i fjordbunnen. Så underveis i sesongen gjøres drivtelling og overvåking på elvestrekninger for å bekrefte våre egne tall fra oppgangen - samt se fordelingen i vassdraget. Så leverer du og jeg fangstrapport etter hvert eneste fiskedøgn, og totalt gir dette forvalteren og fiskeforeningen en løpende kontroll over bestanden og utviklingen.

Tilslutt når fiskesesongen er over gjøres en omfattende drivtelling med dykkere som teller og beregner hver eneste fisk i vassdraget. Når all fisk er bestemt størrelse og kjønn gjøres en vurdering av gytebestanden og det fastsettes måltallet for gytebestanen (gytende hunnlaks). For denne sesongen ble sluttregnskapet tilnærmet likt - etter en full sesong fra oppgang, fangt og til gyting "bommet" våre overlappende kontrollsystemer med en håndfull laks. 

Her er fakta fra sesongen:

Oppgangen av laks i Kongsfjordelva var 2250 laks (hann og hunn) med en beregnet vekt på 6809 kilo.

Den totale fangsten i Kongsfjordelva var på 1177 laks, derav ble 735 avlivet og 442 gjenutsatt. Beskatningen var da 33 %.

Innsiget av hunnlaks til vassdraget i 2014 var 760 med en beregnet totalvekt på 2679 kilo – og fordelt på 253 små, 447 mellomstore og 33 storlaks.

Innsiget av hannlaks til vassdraget i 2014 var 1490 med en beregnet totalvekt på 4130 kilo – fordelt på 1099 små, 364 mellomstore og 27 storlaks

Andelen gjenutsatt laks var 43 og 34 % for henholdsvis hunn- og hannlaks.

Smålaksen i 2014- sesongen var i gjennomsnitt på 2,14 kilo. Det er det høyeste i perioden 1992 til 2014 og 20 % større enn gjennomsnittet.

For mellomlaksen i 2014- sesongen var gjennomsnittet på 3,96 kilo. Det er nesten et halvt kilo eller 10,5 % mindre enn gjennomsnittet fra tidligere registrerte sesonger.

Ved Bestandskontroll (Innsig minus avlivet fangst ) er det beregnet en gytebestand hunnlaks på 510 mens drivtelling viste 494. Beregnet vekt var ved drivellingen 1821 kilo og bestandskontroll 1863 kilo. Årets gytebestand er den mest tallrike som noensinne er registrert i Kongsfjordelva. Det offisielle gytebestandsmålet for Kongsfjordelva er dermed iår oppnådd med god margin - i motsetning til mange tidligere sesonger hvor gytebestandsmålet ikke ble nådd, eller knapt nådd. Fiskerne, BJFF og alle vi som er glade i Kongsfjordelva kan derfor glede oss over utviklingen for elva og laksen.