Elveside / Arkiv/Regulering

Solid smell for Pasvik kraft

Tørrleggingsskandalen i 2014 blir kostbar for kraftlaget.

BJFF Info
fredag 12.februar 2016 / 22:32

I april 2014 medførte uvær, en serie uhell og manglende beredskap at kraftverket ved Buetjern stoppet opp. Det innebar tilnærmet tørrlegging i Kongsfjordelva i et par døgn – tørrleggingsskandalen som vi i BJFF valgte å kalle det. Saken ble meldt til ansvarlige myndigheter – og nå har endelig NVE (Norges vassdrags og energidirektorat) gitt Pasvik Kraft (PK) et gebyr på 100.000 kroner. Overtredelsesgebyret begrunnes med brudd på manøvreringsreglement og internkontroll på kraftverket i  Kongsfjordvassdraget. Vedtaket fra NVE kom nå i februar.

Fra NVE påpekes det at Pasvik Kraft på ingen måte var forberedt på den rekken av  hendelser som skulle komme de stormfulle aprildagene i 2014. Når det fjernstyrte kraftverket stoppet, skulle det utløse en omløpsventil som skulle sikre vannføringen i Kongsfjordelva. Det skjedde ikke. Datasystemet sviktet. Det mannskap som så ble sendt fra Berlevåg hadde manglende kunnskap om systemet og fikk heller ikke åpnet ventil og sikret vann til elva. Tørrleggingen ble et faktum 5 og 6 april 2014.

I utredningen fra NVE i saken slås det fast at Pasvik Kraft opptrådte uaktsomt da de ikke overholdt minstevannføringen. Samt at de den gang i 2014 kun hadde ett system for å slippe vann til Kongsfjordelva. Videre sier NVE at PK opptrådte grovt uaktsom når de hadde personell som ikke hadde tilstrekkelig kompetanse til å åpne forbislippsventilen. NVE sier også at gebyret denne gang er satt lavt fordi PK nå har gjort betydelige  og flere tiltak som skal sikre mot en ny tørrleggingsskandale i fremtiden.

- Vi er veldig glade for at myndighetene har tatt saken på alvor. Vi har i mange år vært bekymret for laksen i elva vår. Tørrleggingsskandalen er bare en i rekken av flere bekymringsfulle hendelser. Balansen mellom kraftproduksjon og laksen i Kongsfjordelvas og elvas status som nasjonalt laksevassdrag er hårfin – og vi håper nå at Pasvik Kraft gjør sitt ytterste for å unngå slike hendelser i fremtiden, sier leder i BJFF Sigve Frantzen.

Slik så det ut i Kongsfjrdelva i april 2014 da uhell i kraftstasjonen nesten tørrla laksevassdraget.
Slik så det ut i Kongsfjrdelva i april 2014 da uhell i kraftstasjonen nesten tørrla laksevassdraget.