Her er Gunnar Jensås, Knut Andreas Bækkelie (NINA), og Roar Nikolaisen (BJFF) på smoltfangst i flomstor og iskald Kongsfjordelv.
Her er Gunnar Jensås og Knut Andreas Bækkelie (NINA), og Roar Nikolaisen (BJFF) på smoltfangst i flomstor og iskald Kongsfjordelv.
Elveside / Arkiv/Merking

Iskald prosjektstart

NINA-Prosjektet med merking og registrering av smolt i elva vår er i gang.

BJFF Info
lørdag 17.juni 2017 / 15:04

Under ekstremt vanskelige forhold, med iskald og flomstor elv ble det sist uke fanget og merket flere hundre smolt i Kongsfjordelva. Det var forskere fra NINA , (Norsk Institutt for naturforskning) med Jan Gunnar Jensås og Knut Andreas Bækkelie som foretok merkingen, sammen med hjelpemannskap fra BJFF – Roar Nikolaisen og Tor Schulstad.  

 En særdeles snørik og tøff vinter og sen vår skapte problemer for oppstart av smoltprosjektet i Kongsfjordelva. Men siste uke snudde Kong Vinter kappen og slapp vårværet noe løs. Dermed gikk startskuddet for prosjektet som skal kartlegge sjøoverlevelse av laks i Kongsfjordelva. Det gjennomføres i elva vår av NINA  i samarbeid med BJFF. Kongsfjordelva er den eneste i Finnmark som i denne omgang er valgt å være med her nord i det landsdekkende prosjektet, hvor flere elver langs hele Norskekysten er med. Her hos oss skal dette pågå over flere år og det ventes at det kan frariste mange hemmeligheter om  Kongsfjordlaksen. 

Over tid regnes det med at resultatene vil tegne et mer nøyaktig bilde over laksebestandens utvikling, og i særdeleshet om smoltproduksjon og overlevelse for laksen ute i havet. Samt hvor stor del av yngelproduksjonen i elva som senere blir sprelsk og fin Kongsfjordlaks og kommer til elva vår for å gyte. Etter planen skal en stor del av lakseyngelen som er klar for sjøvandringen merkes årlig. Senere når dem kommer tilbake som voksen laks til elva på gytevandring vil den avanserte overvåkingsteknikken automatisk registrere dem på nytt. De samlete data vil over tid gi en status over bestandens produksjon og tap.  

I høst skal etter planen antennesystemet monteres nede i fjordbunnen. Et overvåkingssystem som vil registrere både smolt og laks. Faktisk så nøyaktig at smolten som ble individmerket, veid og målt nå i juni når den forhåpentlig kommer tilbake til neste år som smålaks kan identifiseres på nummer. I fjordbunnen har allerede BJFF videoregistrering av lakseoppgangen, så nå samles mer overvåking av laksebestanden her. Dette vil bety bedre forvaltning og overvåking av vår verdifulle Kongsfjordlaks. 

Merkingen er et møysommelig og tidskrevende arbeid, også etter fisken er fanget. Den skal veies og måles før merket settes. Her er Knut Andreas Bækkelie (til venstre) og Jan Gunnar Jensås fra NINA som merker fisk fra nedre del av Kongsfjordelva. 
Merkingen er et møysommelig og tidskrevende arbeid, også etter fisken er fanget. Den skal veies og måles før merket settes. Her er Knut Andreas Bækkelie (til venstre) og Jan Gunnar Jensås fra NINA som merker fisk fra nedre del av Kongsfjordelva. 
 
Det avanserte elektroniske merket settes med sprøyte inn i bukhulen på fisken. Før ”operasjonen” blir fisken bedøvd, og etterpå følges den med en stund før den igjen slippes i elva.
Det avanserte elektroniske merket settes med sprøyte inn i bukhulen på fisken. Før ”operasjonen” blir fisken bedøvd, og etterpå følges den med en stund før den igjen slippes i elva.
 
Merket som settes inn i bukhulen på fisken er lite, det blir ikke aktivert før den passerer antennene som etter hvert også vil komme på plass i Kongsfjordelva. Merket vil være aktivt i hele fiskens levetid. 
Merket som settes inn i bukhulen på fisken er lite, det blir ikke aktivert før den passerer antennene som etter hvert også vil komme på plass i Kongsfjordelva. Merket vil være aktivt i hele fiskens levetid.