Asbjørn Nilsen (BJFF)
Asbjørn Nilsen har mer enn 35 års virke i ledelsen av BJFF.
Elveside / Arkiv

Entreprenør i BJFF

Asbjørn Nilsen har mer enn 35 års virke i BJFF ledelse.

BJFF Info
Tirsdag 13.desember 2016 / 07:00

La oss her presentere en av våre medlemmer som har vært med å trekke de virkelig lange linjer for Berlevåg Jeger og fiskeforening, for Kongsfjordelva og Storelva. Asbjørn Nilsen (66) har vært aktiv i styre og stell i foreningen siden tidlig på – 80tallet. Et fast medlem i styret gjennom utallige år, mange ledere og styremedlemmer har kommet & gått, mens Asbjørn har blitt sittende.

 - Den gang jeg valgte å gå aktivt inn i foreningen ble jeg straks utpekt som en kommende leder. Den posisjonen ønsket jeg ikke, jeg valgte økonomijobben, forteller Asbjørn som har holdt hånd om foreningens regnskap og økonomi siden 1982. Og tallene for foreningen forteller også om en rivende utvikling, tidlig på -80 tallet var årsregnskapet på 23.000, i dag nærmer BJFF seg en million.

 - Det er gjort rette grep gjennom alle år. Vi har utviklet en forretningsmodell som fremmer fisket og fiskegleden, men som også bevarer laksestammen og skaper rom for vekst. Det er en balansegang mellom lokale interesser og gjestefiske. Jeg synes vi har lyktes veldig godt, hevder Asbjørn og viser til at utad ses BJFF og forvaltningen av Kongsfjordelva som et lysende eksempel på riktig forvaltning av den naturgitte ressursen Kongsfjordlaksen nå engang er. En forvaltning som ga foreningen ”Gullaksen” i år fra den landsdekkende organisasjonen Redd Villaksen. 

 Det har vært gjestefisket som har vært avgjørende for en god og rask utvikling. Foreningen har i dag flere gjestehytter, og fiskere som er årvisse – og faste kunder fra fjern og nær. Starten på tilbudet for gjestefisket ble trangt. Fra lokalt hold hadde man den gang en innstilling på at laksen og fisket i elva var ene og alene en lokal ressurs. Derfor ble tilbudet trappet sakte men sikkert opp til dagens modell. Og modellen – jo den ble til fra noen overskuddsbrakker fra Vegvesenets leir den gang i Kongsfjord.

 - Brakkene ble kjøpt for å lage bedre boforhold til vakta og hans familie. Derfra skulle veien bli lang og kronglete til å gjøre bruksendring og ny  kurs, forteller Asbjørn som nok kan sies å være arkitekt blant den økonomiske og forvaltningsmessige suksess i Kongsfjordelva med gjestefiske. Med litt endring av fordeling av fiskedøgnene i elva, og ikke minst opprusting av brakkene til dagens modell hvor den enkle og solide standarden på foreningens fire gjestehytter som er populære og godt brukt.

Det er ikke bare gjestefiske og den økonomiske suksess som Asbjørn langt på vei har staket opp kursen for. Han har vært aktivt med å oppruste laksetrappene slik at gyte- og fiskestrekningene i sone II ble mer aktiv og utvidet. Forvaltningsmessig går hans signatur igjen i mange av de fornuftige og riktige reguleringer i fisket, deriblant fangstreguleringer, fredninger og redskapsbruk.

- Heldigvis ser vi en fantastisk utvikling innen fisket. Den gang jeg begynte min enkle fiskekarriere som laksefisker i Kongsfjordelva så var det fangsten som betydde mest. Hvor mange laks man klarte å få hjem i fryseboksen, hvor god man var som fisker. Det er nå langt på vei borte, også de lokale fiskerne i Kongsfjordelva har forstått at bevaring av laksestammen er avgjørende. Derfor ser vi veksten i bestanden som kommer nå, årets oppgang på over 10 tonn gir meg mye glede, forteller Asbjørn, som raskt legger til at selv om forholdene i Kongsfjordelva er gode nå så er det naturgitte ressurser som alltid svinger. 

- Foreningen har nå nådd et aktivitetsnivå som er krevende. Derfor ser vi nå på en ny modell for drift. Vi ser også at Storelva som også nå har en voksende laksestamme vil være krevende fremover. Min bekymring for fremtiden er om vi har mannskap å sette inn i alle oppgavene som kommer fremover, både i styre og dugnad som det enkelte medlem står for. BJFF er en liten forening, og våre samfunn er små. Vi må få engasjert de unge, den kommende generasjon som skal føre videre den gode forvaltningen, sier Asbjørn som altså kan se tilbake til nærmere 35 års virke i BJFF styre, og bare så det er sagt – Asbjørn sitter der fortsatt, like aktiv som fra starten i 1982.