Elveside / Arkiv

Æresmedlemmer i BJFF

BJFF har utnevnt nye Æresmedlemmer.

BJFF Info
mandag 26.februar 2018 / 21:33

Berlevåg Jeger og fiskerforening er en av de eldste fiskeforeninger i fylket. I dag regnes foreningen med sine to lakseelver – Kongsfjordelva og Storelva som særlig fremtidsrettet og aktiv, et eksempel som ofte fremheves om god forvaltning og drift. BJFF har hatt sammenhengende drift siden 1942 og nå i februar  ble det i forbindelse med årsmøtet også avholdt en foreningsfest som markering av 75- års jubileum. 

I den anledning ble utvalgte personer fra foreningen tildelt Æresmedlemskap i BJFF for særdeles innsats og lang og tro tjeneste. Uten den innsatsen som disse personene har lagt ned i arbeidet for foreningen, for Kongsfjordelva og Storelva så hadde man neppe hatt slike fiskegleder her på verdens ende.

Følgende ble tildelt Æresmedlemskap i BJFF:

Det var:

Arne Eliassen som har vært medlem i foreningen siden 1958, Arne satt som formann både i 1970 og 1975 og har også i alle år vært aktiv i foreningsarbeidet.

Einar Strømsnes har deltatt i styret i foreningen siden tidlig på – 70 tallet, i 1975 som nestformann og 1981 var han også formann. Mange sesonger som nestformann og nestleder, aktiv i utvalg og styret fremdeles i dag. 

Leif Kristensen har vært aktiv med dugnad i foreninga i flere tiår. Han starta som guttunge med fiske i elva på 1950-tallet.

Lillian Mikalsen har vært den eneste kvinnelige leder i BJFF, og satt som leder i perioden 1998 – 2003. Hun har aktivt forsøkt å få flere kvinnelige laksefiskere til elva, og har i mange år vært en av initiativtakerne til ”Kvinnedøgnet” i Kongsfjordelva i juli.

Asbjørn Nilsen aktiv i styret  i mer enn 30 år og ildsjel i mange prosjekter i BJFF.

Svein Harald Robertsen er den i BJFF som skal ha mye av æren for at Kongsfjordelva i dag er et nasjonalt laksevassdrag og Kongsfjorden en nasjon laksefjord. Han var aktiv i styret siden 1989 og formann i perioden 1990 – 95.

Hans Berg- Hansen har vært sterkt delaktig i fiskeutvalget fra nittitallet og utover. Har også vært nestleder i foreninga.          

Noralf Ask  har vært ivrig i tjenesten i BJFF i mange år, blant annet som materialforvalter, frivilligvakt og annet dugnadsarbeid.

Vivian Nilsen har vært aktiv i foreninga med dugnadsarbeid, arrangering av kvinnedøgn og har vært leder av valgkomiteen i mange år.