Berlevåg Jeger og Fiskerforening

Berlevåg Jeger og Fiskerforening

Berlevåg Jeger og Fiskerforening er en interesseforening for sportsfiskere og jegere i Berlevåg i Finnmark. Vi drifter så langt nord man nesten kan komme i fastlands-Norge, og vi kaller det gjerne ved ”verdens ende”. Foreningen ble stiftet under krigsårene i 1942 og tok over forpaktningen av Kongsfjordelva, som gjennom en mannsalder hadde vært under privat drift. I 1945 ble det fortgang i foreningsarbeidet, og nå fikk allmennheten tilgang til fiske i elva.  

Berlevåg Jeger og Fiskerforening er en interesseforening for sportsfiskere og jegere i Berlevåg i Finnmark. Vi drifter så langt nord man nesten kan komme i fastlands-Norge, og vi kaller det gjerne ved ”verdens ende”. Foreningen ble stiftet under krigsårene i 1942 og tok over forpaktningen av Kongsfjordelva, som gjennom en mannsalder hadde vært under privat drift. I 1945 ble det fortgang i foreningsarbeidet, og nå fikk allmennheten tilgang til fiske i elva.  

De første årene var interessen og dugnaden for Kongsfjordelva enorm. Det ble etablert fredningssoner for laksen, fiskeregler, vakthold og rammer om fisket ble satt. Foreningen med bare en håndfull medlemmer gjorde en banebrytende innsats, tiltross for at det den gang ikke var vei mellom tettstedet Berlevåg og Kongsfjord. Samt at Berlevåg ble totalt rasert under krigen og gjenoppbyggingen var omfattende. Likevel valgte medlemmene i BJFF å satse tid og ressurser på Kongsfjordelva. 

De første tiårene av BJFF´s virke var det en meget eksklusiv forening kun for menn i Berlevåg og Kongsfjord. Damer og barn hadde ikke anledning å bli medlemmer, og heller ikke fiske i Kongsfjordelva. Dette er nå blitt en morsom del av vår historie – Kongsfjordelva og BJFF er i dag en viktig aktivitetspådriver for hele familien.

Foreninga som i dag har om lag 120 medlemmer har fortsatt en restriktiv politikk om hvem som får være medlem. Det skal være en sterkt tilknytning til kommunen og/eller familiære bånd.  

BJFF har på tross for lave medlemstall holdt imponerende høyt tempo og vært tidlig ute med  å gjøre tiltak innen forvaltingen av Kongsfjordelva. Foreningas engasjement, forvaltningstiltak og tilretteleggingen av Kongsfjordelva regnes i dag for å være blant de beste og mest fremtidsrettede, både i fylket og nasjonalt. 

Foreninga har også jaktutvalg, en kvinnegruppe som årlig arrangerer ”Kjærringdøgn” i Kongsfjordelva samt en ungdomsgruppe som ofte er ute på nye turer. 

 

E-post
angutts@gmail.com

BJFF W. Grundtsgt. 8
9980Berlevåg
Norge