Vefsna
Gyro

Vefsna, Drevjo, Halsanelva, Hestdalselva og Hundåla i Vefsn kommune og Ranelva, Leirelva, Dagsvikelva og Nylandselva i Leirfjord kommune er ...

Laksforsen i Vefsna

Høstens el-fiske undersøkelser viser svært positive resultater. Det ble registrert en økning på over 130 % av årsyngel hos laks i Vefsna ...

Vefsna
Gyro

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) er det nye forvaltningslaget i Vefsna. Elva blir forhåpentlig friskmeldt fra gyro høsten 2017, og ...

Grense elv sjø i Vefsna, fastsatt av Vefsn kommune
Fakta

Vefsn Kommune har vedtatt grense elv-sjø for Vefsna. Denne grensen har betydning for fiskereglene etter anadrome laksefisk.

Fangst- statistikk i Vefsna i 2016