Gyro

Vefsna i skarp rute mot 50 tonn laks i året.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi SA) arbeider høsten 2017 frem lokale ønsker for rammer for fisket i 2018 som må endelig godkjennes av ...

Vefsna
Gyro

Vefsna, Drevjo, Halsanelva, Hestdalselva og Hundåla i Vefsn kommune og Ranelva, Leirelva, Dagsvikelva og Nylandselva i Leirfjord kommune er ...

Laksforsen i Vefsna

Høstens el-fiske undersøkelser viser svært positive resultater. Det ble registrert en økning på over 130 % av årsyngel hos laks i Vefsna ...