I helge ble den første Camp Villaks i Vefsna gjennomført. 16 ungdommer deltok, og minst like mange frivillige voksne i nærområdet dukket opp som instruktører og dugnadshjelp. Vi har kost oss voldsomt, og det tror vi jagge ut ungdommene har også!

Sportsfiske/Under 21

Laksetrappen i Laksfors ble åpnet for oppslipp av fisk 13. juli. Vi har ikke de siste tall for oppgang klare, men det er nok pr. dato gått opp godt over 2000 fisk.

Elveside

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Vefsna i 2020
4,72
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1827
Totalt antall fisk fisket
496
Laks 7kg og over
774
Laks under 3kg

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi SA) arbeider høsten 2017 frem lokale ønsker for rammer for fisket i 2018 som må endelig godkjennes av Miljødirektoratet.

Elveside

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

I Storelva er alle velkomne til årets sesong. Fiskekort kjøper dere via elveguiden.no.https://elveguiden.no/no/elv/storelva?tabType=aboutelven Sesongen starter 1 juni for sjøørreten og 1 august for laksen. Sesongen varer til 15 september.

Nytt av året:

Det er kommet nye fiskeregler, krav til skjellprøver, all hun laks skal settes ut fra 15 august og ny side for fangst rapport og kjøp av fiskekort. Dette er på Elveguiden.no

https://elveguiden.no/no/elv/storelva?tabType=aboutelven

Sone 1 har eget kort og egne priser men for sonene 2,3 og 4 er det ett felles kort, dette for at en vil dokumenter hvor fisk er fanget i elva. Det er eget kort for fiske etter gjedde 

StorelvaElveside/Sportsfiske

Koronarestriksjonene gjør at vi ikke ser noen mulighet til å samle medlemmene til "fysisk" årsmøte 29. april. Styret vil komme tilbake med ny dato.

SkaugaElveside/Medlemsinfo

Fra andre medier