Under 21

I helge ble den første Camp Villaks i Vefsna gjennomført. 16 ungdommer deltok, og minst like mange frivillige voksne i nærområdet dukket opp som ...

Trappa i Fellingforsen. Foto: Carl Nordberg

Laksetrappen i Laksfors ble åpnet for oppslipp av fisk 13. juli. Vi har ikke de siste tall for oppgang klare, men det er nok pr. dato gått opp godt ...

I Vefsna vil det i 2019 være flere aktiviteter i anledning Villaksens år, det blir både Villaksens dag og

Fangst- statistikk i Vefsna i 2018