Etter den lille vannstandsøkningen i Vefsna før to dager siden, har oppgangen tatt seg opp noe. Det har passert ca 150 fisk før to dager siden og rundt 90 fisk i går til midt på dagen. Det morsomme er at det meste var blank laks og på størrelse så var det mellom laks.

Denne perioden har det passert 2170 fisk. 1705 av disse er Laks og 465 ørret.

Totalt passering 2023 er 3318 Ørret og 3179 Laks.

Vi har passert totalet fra 2022, da gikk det opp totalt 4118 Ørret og 2804 Laks.

Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Vefsna i 2022
4,82
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1461
Totalt antall fisk fisket
351
Laks 7kg og over
507
Laks under 3kg

Ny oppdatering fra telleren i Laksforsen. 

Mellom 02.07-09.07 har det passert 158 laks og 539 ørret. Totalt er vi nå oppe i 332 laks og 703 ørret. Og til info har det passert 130 fisk allerede i  den 10.07 

Den 11.07 i 2022 hadde det passert 165 laks og 379 ørret. 😊

Vi registrerer også noe smolt på tur ned.

 

 

 

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

I dag la Havbruksutvalget fram NOU-en om en helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping. En sentralt poeng for å sikre en bærekraftig oppdrettsindustri, er forslaget om å øke produksjonsmulighetene ved lavere miljøbelastning. Ordningen med miljøfleksibilitet er langt på vei i tråd med de innspillene Norske Lakseelver tidligere har gitt om en konverteringsordning.

Oppdrett/Lakselus

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier ørretfiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskeforening (AJFF) fra og med 1. september til og med 14. september.

Fisket gjelder kun fluefiske etter ørret på strekningen fra nakken ovenfor Haraldholmen og ned til Alta bro. Strekningen er en fiskesone.

AltaelvaElveside

Fra andre medier

23. august 2023

Fisk er dyr!