Nå rettes all oppmerksomhet mot friskt laksefiske i Vefsnavassdraget fra og med 2018.

Laksforsen i Vefsna
Gyro

Etter at rotenonbehandlingen av ti elver og to innsjøer i Vefsnaregionen ble ferdigstilt i 2012, ser det ut til at reetableringen av elva gir ...

Gyro

Etter vellykket gyrobehandling kan Vefsna- laksen snart få klatre i fisketrapper fra 1800-tallet. Om politikerne svømmer medstrøms.

Lakseforsen i Vefsna
Laksevassdrag

To dager ved Vefsnas bredder om Vefsnaregionens framtid. Mosjøen 3.-4. mars 2016