Vald 3, Kjærstad-Rossvoll.
Fakta

Den 15. mai kl 10.00 åpner rettighetshaverne i Vefsna for fiskekortsalg, på nettsiden inatur.no

Fiskeregler

Her finner du fiskereglene for 2018. De ble vedtatt på årsmøtet i Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning i slutten av april 2018 og bygger på ...

Lakseforsen i Vefsna
Fakta

Vefsnavassdraget kan bli et av Norges største laksevassdrag. Oppbygningen skjer gradvis over flere år. Samtidig åpnes det for et begrenset fiske ...

Gyro

Vefsna i skarp rute mot 50 tonn laks i året.

Fangst- statistikk i Vefsna i 2017