Vefsna
Gyro

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) er det nye forvaltningslaget i Vefsna. Elva blir forhåpentlig friskmeldt fra gyro høsten 2017, og ...

Grense elv sjø i Vefsna, fastsatt av Vefsn kommune
Fakta

Vefsn Kommune har vedtatt grense elv-sjø for Vefsna. Denne grensen har betydning for fiskereglene etter anadrome laksefisk.

Fakta

Veterinærinstituttet og NINA har på oppdrag fra Statkraft Energi AS et felles ansvar for evaluering av tiltak som utføres i Vefsna, i forbindelse ...

Nå rettes all oppmerksomhet mot friskt laksefiske i Vefsnavassdraget fra og med 2018.