AP, SV og SP deltok på Velg Villaksen i Vefsna 24.august, og de var lydhøre for vårt budskap om villaksen i Vefsna og i Nordland fylke. Men ikke alle partiene var like tydelige i sine partiinnstillinger for villaksen. 

Norske Lakseelver/Politikk
Fangst-statistikk i Vefsna i 2021
4,46
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1423
Totalt antall fisk fisket
264
Laks 7kg og over
550
Laks under 3kg

I helge ble den første Camp Villaks i Vefsna gjennomført. 16 ungdommer deltok, og minst like mange frivillige voksne i nærområdet dukket opp som instruktører og dugnadshjelp. Vi har kost oss voldsomt, og det tror vi jagge ut ungdommene har også!

Sportsfiske/Under 21

Laksetrappen i Laksfors ble åpnet for oppslipp av fisk 13. juli. Vi har ikke de siste tall for oppgang klare, men det er nok pr. dato gått opp godt over 2000 fisk.

Elveside

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

1. juni starter årets 3 måneder lange laksefiskesesong i Gaula. Vi ønsker alle kjente og nye fiskere velkommen til spennende, berusende og trivelige fiskeopplevelser i vårt langstrakte og varierte vassdrag.

GaulaElveside

I skrivende stund er snøsmeltingen kommet godt i gang og Lakselva stiger jevnt mot det som begynner å ligne på en vårflom. Først og fremst gleder vi oss til sesongstart og håper som vanlig på at årets fiskesesong vil by på fantastiske fangster og magiske opplevelser i Lakselva. Før vi slipper årets fiskesesong helt løs ønsker vi å dele viktig informasjon med våre fiskere.

LakselvaElveside

Fra andre medier

12. mai 2022

Grønnere gruver