Preikstolfoss/Bergdalsia

Gode fiskeplasser på flere steder i dette valdet. Mellom utløpet av Gryteselva og valdets øvre grense samt Bergdalsia og Preikstolfossen er spennende områder!