Stabbforsmo/Svartvassia

Flere gode fiskeplasser. Her er Stabbia og Svartvassia spennende høler.