Hallingstryket/Fiplingstrykene

Flere gode fiskeplasser i Hallingstryket, Ved utløpet av lille Fiplingdalselva, Fiplingstrykene og ved utløpet av store Fiplingdalselva.