Fiskevald 6 Kvalfors

Langt og variert fiskevald, med Kvalforsio og Bentsengio som utmerker seg.

Langt og variert fiskevald, med Kvalforsio og Bentsengio som utmerker seg. For å nå fiskeplassene i nordenden av valdet (Kvalforsio), følger du stien langs viltgjerdet til du kommer til en kulvert hvor du kan krysse under jernbanen. Sørenden nås ved å gå langs viltgjerdet forbi stasjonsbygningen på Kvalfors. Her finnes flere krysningspunkter ved porter i gjerdet. Vær påpasselig med å lukke porten etter deg ved passering.