Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA er et samvirkeforetak og er en sammenslutning av fiskerettshaverne i hele den anadrome delen av Vefsnavassdraget med sideelver i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Laget omfatter hele den anadrome delen av vassdraget og sideelver. Foretaket har sitt forretningskontor i Vefsn kommune.

Styre
Telefon
E-post
ebbrodtkorb@gmail.com

Ernst Brodtkorbsvei 25
8665Mosjøen
Norge