Fiskevald 1 Fru Haugan/ Øyen

 

 

Antall fisk pr. fisker

Det kan landes inntil to laks pr. fisker pr. dag, hvorav en kan avlives. Fisket det enkelte døgn skal avsluttes når laksen er avlivet eller landingskvoten er fylt. Sesongkvote pr. fisker er to avlivede laks.

All avlivet og gjenutsatt fisk skal rapporteres dagelig.

Beliggenhet/beskrivelse av vald 1

Valdet er det første (nederste) valdet i Vefsna. Det går fra grense sjø - elv (fastsatt av Vefsn kommune) utenfor Marsøra og vel 3 km oppover (sørover) Vefsna til Øyosen, se kart. På den nedre delen renner elva forbi bebyggelse/Sjøgata i Mosjøen sentrum. Det er foretatt elveforbygging på deler av begge sidene, mest på den østre.

Hele valdet berøres av flo og fjære som påvirker strømforhold, vanndybde, elvebredde og fiskemuligheter. I den nedre delen er det ingen klar djupåre. Fra ca. Fru Haugans hotell og oppover til Øyosen ligger djupåren i østre del av Vefsna. På flo sjø varierer bredden fra ca 130 meter ved sentrum i Mosjøen til ca 220 meter ved Øyosen. Ved fjære sjø bli det enkelte steder på vestsiden store fjærer og vannbredden blir tilsvarende smalere.

Fiskekortet gjelder på begge sidene i hele valdets utstrekning med unntak av flytebryggen utenfor Fru Haugans hotell som er forbeholdt hotellets gjester, samt utenfor aluminiumsverket der industriområdet er gjerdet inn slik at det ikke er mulig å kommet til for fiske fra land. Båtfiske er imidlertid tillatt utenfor industriområdet. Fiskekortet gjelder også utenfor bebyggelsen i Sjøgata. Mange av de gamle naustene er i dag tatt i bruk som boliger, og man kommer tett på vinduene til folk om man fisker seg bortover langs stranden utenfor naustene. Vis hensyn.

Slik fisker du i vald 1

Når det er høy vannstand (flom) i Vefsna, er det markert strøm nedover elva og man kan la redskapen gå i strømmen slik det er vanlig under elvefiske. Når det er lav vannstand, vil virkningen av tidevannet bli mer merkbar og medføre at elva oppleves som bortimot stillestående på høyvann og at "elvea renner feil vei" når det flør. Det er nærmere tre meters tidvannsforskjell i Mosjøen.

Det beste fisket er gjerne på stigende vannstand (flør) fra midtveis mellom lavvann og høyvann og fram til vannstanden slutter å stige. Stimer med laks og sjøørret vil da følge tidevannet innover og kan være bitevillig hvis du treffer fisken. Det har tradisjonelt vært fisket med sluk fra land og med båt for å dekke mest mulig område på jakt etter den vandrende fisken. Fiske med flue og dupp kan også være effektivt.

På lavvann blir det partier med fin strøm i øvre del av valdet oppstrøms gamle Øybrua der det også er mulig å drive tradisjonelt nedstrøms fluefiske. Ved vading må man være oppmerksom på at vannstanden øker raskt når tidevannet kommer. 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.