Veltan

Veltan er en god fiskeplass. Det samme gjelder et spennende parti ovenfor Kløvimostryket.