Fiskevald 2 Øya

 

 

 

 

FISKEVALD 2 Øya

Valdet er godt egnet for fiske med både sluk, wobbler og flue, samt for båtfiske. Det står ofte fisk bak steiner og i groper i dette «stryket» og det er tatt mange laks her opp gjennom tidene.

Det er også fint å fiske fra land langs Fredlundskogen, men her kreves ofte ganske lange kast. Sluk eller flue og dupp kan gi god uttelling på sjøørreten på denne strekningen.

Hele valdet er godt egnet for båtfiske. Ved fiske fra båt skal det leies båt av fiskerettshavere. Fiskerettshaverne tillater ikke at egen båt benyttes til båtfiske.

Hele valdet påvirkes av flo og fjære. Fisket er gjerne best ca. 2 timer før full flo når ny fisk følger flovannet oppover i elva og ca. 2 timer etter full flo når strømmen er på sitt kraftigste.

Adkomst vald 2

Vestside: Følg RV 244 fra Mosjøen. Parkeringer er anmerket på kart eller se skilting.

Østside: Følg veg fra Olderskog mot Rossvoll. Se kart eller skilting.

Kontaktpersoner

Arne Turmo   91119575

 

Båt utleie

 

Arne Turmo - 91119575

Pris på båtleie 500,- døgnet.

Båt ligger på Skog

Mail:post@sturmo.no