Brenna/Hjortskarmo

Flere gode fiskeplasser ved Vassmålet, Brennmoen, Bordvedneset og Vasselvbrenna.