Elva med de mange trapper

Vefsna er hovedvassdraget gjennom innlands-kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Elva har sitt utspring i Børgefjell og i grensefjellene mot Sverige og strekker seg over 160 km mot nordvest før den munner ut i Vefsnfjorden ved Mosjøen. Elva ble behandlet mot gyro i 2013, og ble friskmeldt september 2017.
Generell beskrivelse av fisket

Fiskesesongen i Vefsna er fra 15. juni og til og med 31. august. Siden vassdraget nylig er gjenåpnet for fiske etter behandling for Gyrodactylus salaris har Miljødirektoratet gitt små kvoter og strenge krav om hva som kan tas opp i sin tillatelse for 2019. Se forøvrig fiskereglene.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 15. juni til 31. august
Ørret: fra 15. juni til 31. august

Fiskereglene for Vefsna finner du her:

Fiskeregler 2019

Grense Elv-Sjø i Vefsna

Vefsn Kommune har vedtatt grense elv-sjø for Vefsna. Denne grensen har betydning for fiskereglene etter anadrome laksefisk. Grensen viser skillet mellom grunneierområdet, hvor en må kjøpe fiskekort for å fiske og for det området hvor fiskeregler for sjø gjelder. 

For Vefsna er grensen mellom elv-sjø satt til østre side ved Alcoa (N 7304363 - Ø 417077) i rett linje over til vestsiden av Marsøra (N 733907 - Ø 416612). Grense elv-sjø er markert med rød linje i kartet. Det er et fiskeforbud hele året i en sone på 100 meter ut fra grensen mellom elv og sjø (jf. § 7 i fylkesfiskeforskriften). I kartet er 100 metersonen markert med blå linje, utenfor denne linjen gjelder fiskeregler for sjø.

I tillegg til grense elv-sjø må man også forholde seg til munningsonen. Denne sonen er lengre ut fra vassdraget enn grense elv-sjø. Innenfor munningssonen er det ikke lov å fiske med faststående redskap i perioden 15. april - 30. september. I tillegg er det spesielle bestemmelser for fiske med garn i samme periode.

Grense elv sjø i Vefsna, fastsatt av Vefsn kommune
Grense elv sjø i Vefsna, fastsatt av Vefsn kommune

Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering vil bli foretatt og fisket regulert om nødvendig.