Vefsna Vald 3 - Rossvold

Ved Rossvoll kan du fiske på gode strekninger som egner seg til et variert fiske. Her er det også gratis fiske for ungdom!

Valdet er godt egnet både for sluk- og fluefiske. Fluefiske fra land er spesielt godt egnet ved Langøra og ved Rossvollholmen.

 

Brodtkorb AS ønsker å legge til rette for at barn og ungdom som er interessert i laksefiske får muligheten til å teste og videreutvilke sin interesse ved gode fiskeplasser i Vefsna. Vi har derfor laget et eget fiskekort, som er tilgjengelig for alle under 18 år. Fiskekortet er gratis, men se egne vilkår under "fiskeregler" lenger ned på siden.

 

Det er vanskelig å vite når på sommeren fisket er best på de ulike valdene. Vi har derfor lagt ut fiskekort for hele sesongen på alle våre vald. For å få en indikasjon på når fisket er best på akkurat dette valdet, anbefaler vi at du ser på tidligere års fangststatistikk. Bla ned til "Vefsnavassdraget" og velg det valdet du er interessert i. 

 

Vefsna er i en reetableringsfase etter behandling for gyrodactylus salaris. I de kommende årene er det derfor viktig at vi forvalter elva på en ansvarlig måte og sørger for at uttaket av fisk ikke blir for høyt. Gjennom sesongen vil vi følge med på fangststatistikken for å se på utviklingen av fisket, og i løpet av fiskesesongen vil vi fortløpende vurdere om vi skal legge ut flere eller redusere antall fiskekort i den enkelte sone.

 

Vefnsavassdragets Fiskeforvaltning SA vil også foreta en midtsesongsevaluering, hvor det kan bli innført tiltak dersom det er behov for det.