Fiskevald 9 Ramnåga/Eiterstraum/Eiteråga

Fiskevald 9 strekker seg over totalt 5.5 km. Valdet har gode variasjoner i dybde og vannføring, og er godt egnet for både fluefiske, slukfiske og fiske fra båt.

  • Det er mulig å leie båt med roer og fiskeguide, kontakt valdansvarlig for avtale.
  • Desinfiseringsstasjon tilgjengelig.
  • Grillhytte tilgjengelig for utlån.
  • Utedo tilgjengelig.

Overnatting:

  • Eiterstraum, utleie av hytter, selvhushold. Ring Per Tomas Eiterstraum tlf 48 27 89 87 for booking.  Se www.eiterstraum.no for utfyllende informasjon.
  • Fallmoen: John B. Kvandal, tlf 91 83 11 38. Utleie av hytter, selvhushold.

Adkomst Vefsna:

  • Avkjøring fra E6, avkjørsel merket Eiterstraum og Ramnågen ved skilt Forsjord.
  • Parkering tilgjengelig, se skilting.

Adkomst Eiteråga:

  • Parkering tilgjengelig ved Eitrå bru, Bjørnstia og ved Hæveln ved Stormoen.
  • Parkering tilgjengelig, se skilting.

Kontaktperson
Per Tomas Eiterstraum, mobil 48 27 89 87

 

Adkomst
På E6-siden adkomst fra Ramnåga og fra Eiterstraum. På vestsiden adkomst via vei nord for Eiterstraum stasjon.