Fiskevald 9 Ramnåga/Eiterstraum/Eiteråga - Vest

Vald 9 byr på et variert lakse- og sjøørretfiske, og egner seg godt både for sluk-, flue- og båtfiske. Fiskekort gjelder for fiske fra land. Mulighet for fiskeguide og leie av båt med roer.

Kort kjøpes på inatur.no 

For fiske på vestsiden: https://www.inatur.no/laksefiske/5c3717e23112700003dd6143/vefsna-vald-9-eiterstraum-vest

For fiske på øst: https://www.inatur.no/laksefiske/5a93db5c36904f0003c49c0b/vefsna-vald-9-ravna-eiterstraum-og-eiteraga

 

 

Fiskevald 9 strekker seg over totalt 5.5 km. Valdet har gode variasjoner i dybde og vannføring, og er godt egnet for både fluefiske, slukfiske og fiske fra båt.

  • Det er mulig å leie båt med roer og fiskeguide, kontakt valdansvarlig for avtale.
  • Desinfiseringsstasjon tilgjengelig.
  • Grillhytte tilgjengelig for utlån.
  • Utedo tilgjengelig.

Overnatting:

 

Adkomst Vefsna:

  • Avkjøring fra E6, avkjørsel merket Eiterstraum og Ramnågen ved skilt Forsjord.
  • Parkering tilgjengelig, se skilting.

Adkomst Eiteråga:

  • Parkering tilgjengelig ved Eitrå bru, Bjørnstia og ved Hæveln ved Stormoen.
  • Parkering tilgjengelig, se skilting.

Kontaktperson
Per Tomas Eiterstraum, mobil 48 27 89 87

 

Adkomst

På E6-siden adkomst fra Ramnåga og fra Eiterstraum. På vestsiden adkomst via vei nord for Eiterstraum stasjon.