Forside_vv.PNG
Norske Lakseelver/Politikk

Velg Villaksen 2021

Norske Lakseelvers overordnede mål med Velg Villaksen er å sette villaksen på agendaen i forkant av årets stortingsvalg. 

Ayna Heilong
fredag 03.september 2021 / 14:21

Er du såpass entusiastisk at villaksen er den aller viktigste saken for deg når du skal stemme ved årets stortingsvalg? Eller står du og vipper mellom to partier, og det er slik at villaksspørsmålet kan avgjøre hvilket parti du skal lande på? I så fall kan oversikten nedenfor være nyttig for deg.  

Velg Villaksen_2021_partiguide_terningkast

 

Denne tabellen er Norske Lakseelver sin uhøytidelige og sterkt skjønnsmessige vurdering av hvorvidt partiene mener at villaksen bør prioriteres sterkere. Ettersom oppdrett utgjør de to viktigste trusslene mot villaksen ifølge forskerene, er det dette som får sterkest betydning for vurderingen.

Oppsettet baserer seg på en samlet vurdering etter 14 møter med politikere som Norske Lakseelver har gjennomført på ulike kanter av landet i sommer, samt gjennomlesing av partiprogrammene. Klikk deg inn på det enkelte arrangementet for mer informasjon om hva de ulike politikerne har gitt uttrykk for, bilder, nyhetsklipp m.m.:

For ordens skyld vil vi understreke at Norske Lakseelver er politisk uavhengig, og at vi opplever å bli tatt godt i mot og har en god dialog med politikere fra samtlige stortingspartier, både lokalt, regionalt og nasjonalt - selv om vi ikke alltid er enige.

Andre aktører har også utarbeidet velgerguider som berører villaksspørsmål.

 

Godt valg!