Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Sentrale dokumenter

Her finner du en oversikt over sentrale dokumenter for alle som forvalter vassdrag.

Pliktig organisering

I forbindelse med kravet om pliktig organisering av alle grunneier i laksevassdrag, har Norske Lakseelver samlet alle nødvendige dokumenter for elveeierlagene.

Maler for organisasjonsarbeid og høringer

Maler og standarder for forvaltningslagets drift

Organisasjonshåndboka til Norske Lakseelver

PDF icon Organisasjonshåndbok, 2019

Driftsplanarbeid i lakse- og sjøørretvassdrag

PDF icon Driftsplanhåndbok, 2018

Vassdragregulering og revisjonsarbeid

Mal for revisjonshøring i vassdrag.

Fil Høringsuttalelse vilkårsrevisjon, mal, 2019

PDF icon Økologiske forhold i vassdrag, 2006

Årsmeldinger Norske Lakseelver

Årsmelding 2018 for Norske Lakseelver.

Årsmelding 2016 for Norske Lakseelver.

Tidligere Årsmeldinger for Norske Lakseelver.

Gjeldende arbeidsplan for Norske Lakseelver (2018-2020)

PDF icon Arbeidsplan NL, 2018-2020

Tidligere arbeidsplaner

PDF icon Arbeidsplan NL, 2016-2018

Juridiske utredninger

PDF icon Jussprofessor Fauchalds utredning om oppdrettsvekst, 2017

Forskningbasert kunnskap

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning kartlegger og overvåker norske lakseelver. De gir ut årlige statusrapporter og vurderer trusselbildet.

Havforskningsinstituttet overvåker påvirkningen fra oppdrettsindustrien på villaks og andre marine organismer. Herunder rømt oppdrettslaks og lakselus.

CEDREN forsker på fornybar energi - deriblant kraftverk i elver.

NORCE (Tidligere UNI Miljø) kartlegger og analyserer elver og forsker spesielt på effekter av flom og flomsikring.