Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

I forbindelse med kravet om pliktig organisering av alle grunneier i laksevassdrag, har Norske Lakseelver samlet alle nødvendige dokumenter for elveeierlagene.

Maler for organisasjonsarbeid og høringer

Maler og standarder for forvaltningslagets drift

Organisasjonshåndboka til Norske Lakseelver
PDF icon organisasjonshandbok_nl_februar_2019.pdf

Driftsplanarbeid i lakse- og sjøørretvassdrag

PDF icon nl_driftsplan_for_lakse-_og_sjoorretvassdrag_2018.pdf

Mal for revisjonshøring i vassdrag.

Fil mal_nl_horingsuttalelse_vilkarsrevisjon_v14feb_2019.docx

Årsmeldinger Norske Lakseelver

Årsmelding 2018 for Norske Lakseelver.

Årsmelding 2016 for Norske Lakseelver.

Tidligere Årsmeldinger for Norske Lakseelver.

 

Gjeldende arbeidsplan for Norske Lakseelver (2018-2020)

PDF icon arbeidsplan_norske_lakseelver_2018-2020.pdf

Tidligere arbeidsplaner

PDF icon arbeidsplan_2016-2018_-_vedtatt_pa_landsmote_230516.pdf

 

---- Juridiske utredninger

PDF icon fauchald-utredning-produksjonsomr-villaks.pdf

 

--- Forskningbasert kunnskap

28.06.2017 Lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i perioden 2010 til 2014

20.04.2017 Status for norske laksebestander i 2016

20.04.2017 Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks

Rømt oppdrettslaks i vassdrag - 2017 (Havforskningsinstituttet)

Risikorapport norsk fiskeoppdrett - 2017 (Havforskningsinstituttet)

08.07.2016 - Verktøy for effektkjøring av kraftverk (CEDREN)

26.04.2016 - Havforskningsinstituttets risikorapport om oppdrett.

18.04.2016 - Havforskningsinstituttets rapport om risikofaktorer for andre naturtyper ved oppdrett

07.04.2016 - Overvåkning av rømt oppdrettslaks 2015 (hovedrapport fra Havforskningsinstituttet), fylkesvise oversikter.

8.02.2016 - Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks

2015 statusrapport fra Vitenskaplig råd for lakseforvaltning (VRL).

Måloppnåelsesrapport (gytebestand) for de enkelte laksebestandene (VRL).

Beskattningsråd for periodene 2016-2018 (VRL).

Rømt oppdrettslaks i vassdrag 2014 (Havforskningsinst.).