Nausta 2021, gruppebilde.png
Bak f.v.: Alfred Bjørlo, Torbjørn Vereide, Hege Lothe, Eiliv Erdal
Foran f.v.: Vegard Heggem, Emma Berge Ness, Håkon Berg Sundet

Velg villaksen 2021, Sogn & Fjordane

Sjødeponering av gruveavfall og lakseoppdrett var diskusjonspunktene da Norske Lakseelver og Nausta Elveigarlag samlet et knippe politikere på elvebredden ved Naustdalsfossen.

Tirsdag 10.august 2021 / 09:00

Den 8. august var det fortsatt tidlig i valgkampen, men søndag hadde allerede blitt vanlig arbeidsdag for politikere som ønsker seg inn på Stortinget. Det var i hvert fall ingen problem å få gjestene våre til å stille opp for å diskutere villaks på en søndag formiddag. Det eneste som skulle vise seg å komme i veien var korona-karantene, som skapte litt problemer for Senterpartiet og Høyre. Senterpartiet klarte å skaffe stand-in i siste liten, mens tiden ble for knapp for Høyre. Men vi endte opp med et veldig bra politisk panel til slutt:

•Torbjørn Vereide, 1. kandidat for Arbeiderpartiet

•Alfred Bjørlo, 1. kandidat for Venstre

•Emma Berge Ness, 3. kandidat for Senterpartiet

•Hege Lothe, 1. kandidat for SV

(Scroll helt nederst i denne saken for en forklaring på hvorfor ikke flere parti var representert).

Med Førdefjorden på dørstokken var det umulig å komme utenom det planlagte sjødeponiet fra Nordic Mining sitt gruveprosjekt i Engebøfjellet.  Derfor ble følgende 3-delte spørsmål utgangspunkt for den første diskusjonen i panelet:

•Mener du det var riktig at Nordic Mining i 2015 fikk tillatelse til å deponere gruveavfall i Førdefjorden?

•Mener du at utslippstillatelsen til Nordic Mining bør tas opp til ny vurdering?

•Mener du at det bør tillates deponering av gruveavfall i sjøen i framtidige gruveprosjekt i Norge?

Hva politikerne svarte kan du se i opptaket nedenfor:

Produksjonsområdet som omfatter Sogn og Fjordane, PO4, ble farget rødt av trafikklyssystemet ved siste vurdering i 2020, noe som medfører at produksjonen må tas ned i området. Lakselus er altså et problem som føles på kroppen både for lakseoppdrettere og elveeiere. Det neste spørsmålet i diskusjonen ble derfor som følger:

 

Vil ditt parti stille funksjonskrav til oppdrettsindustrien om at oppdrett av fisk i norske fjorder innen 2030 skal være i rømningssikre anlegg, ingen utslipp av lakselus og med krav til å samle opp avfallsstoffer?

Her er opptaket av svarene:

Før debatten fikk gjestene en innledning fra Vegard Heggem i Norske Lakseelver.  Leder i Nausta Elveigarlag, Eiliv Erdal, var også med å sette rammen for diskusjonen, ved å forklare hvordan elveeierne i Nausta arbeider for å ta vare på laksestammen:

Den faglige gjennomgangen med kunnskap om status for villaksen i Norge og i Sogn og Fjordane stod Håkon Berg Sundet i Norske Lakseelver for:

Etter debatten fikk deltakerne opp blodsukkeret igjen med kortreist og håndlaget mat fra Håjen, og var så klare for å prøve noen kast i den flotte kulpen nedenfor Naustdalsfossen.

Alfred Bjørlo (V)
Alfred Bjørlo er ordfører i Stad kommune, hvor Eidselva renner ikke langt fra rådhuset.
Torbjørn Vereide (AP)
Torbjørn Vereide har nylig kjøpt seg en eiendom med lakserett i Heilangvangselva, og var ivrig på å prøve fiskelykken i Nausta.

Hege Lothe sine følgere på Instagram og Facebook ble behørig oppdatert fra elvebredden.

Klikk her for å se FB-posten hennes.

 

 

Hvorfor var ikke flere parti til stede?

For at ordskiftet ikke skal bli for oppjaget, og for at alle gjestene skal få mulighet til å svare grundig og utfyllende på det vi spør om, har vi i flere av Velg villaksen-arrangementene valgt å begrense antall deltakere.

Samtlige parti har blitt invitert til ett eller flere av arrangementene våre i sommer.