Flom Verdalselva
Forvaltning/Politikk

Vassdragstreff i Verdal 2-4 september

Naturvernforbundets vassdragsvernråd arrangerer årets vassdragstreff i Verdal 2.- 4. september. Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader.

KA Fostad
torsdag 18.august 2022 / 11:16

Naturvernforbundets vassdragsvernutvalg arrangerer årets vassdragstreff i Verdal 2.4. september. Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader. Se velagt program. Legg merke til at statssekretær Elisabeth Sæther i OED vil delta!

Sted: Verdal Hotell, Jernbanegata 13, 7650 Verdal

Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader. Lokale politikere med ordføreren i spissen ønsker å bygge ut i vassdraget samt at NVE har planer for flomsikring. Dette vil sammen med verneverdiene i vassdraget bli belyst i et eget seminar 3. september. Det blir synfaring langs vassdraget, og 4. september blir det tur til våtmarksområdet Ørin.

Påmeldingsfrist 20. august. Meld deg på!
Deltakeravgiften på 300 kr. inkluderer serveringer under treffet, inklusiv middag på fredag og lørdag. Betales til kontonummer 7874.05.56036. Merk betalingen med "Vassdragstreff 2022".

Naturvernforbundet har holdt av alle rom på Verdal hotell, men hver enkelt deltaker må bestille hotellovernattingen selv. Telefonnummer til hotellet: 74 07 88 00. Pris for enkeltrom kr. 1180,- pr. natt. For dobbeltrom er prisen kr. 1510,- pr. natt. Når du bestiller rom må du oppgi til hotellet at det er i forbindelse Vassdragstreffet.


For å melde deg på vassdragstreffet fyller du ut dette påmeldingsskjemaet. 

Program for vassdragstreffet i Verdal 2. - 4. september 2022

Fredag 2.9.
Frammøte ettermiddag. Innkvartering. Felles middag på Verdal hotell kl. 19.

Lørdag 3.9.
Seminar på Verdal hotell. Ordstyrer: Jan Olav Nybo
09:00-09:15       Åpning v/ordfører Pål Sverre Fikse og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.
09:15-09:30       Kraftutbygging i det verna vassdraget? V/ordfører Pål Sverre Fikse
09:30-09:50       Muligheter i Verdalsvassdraget v/ adm. dir. Inge Forseth, NTE Energi
09:50-10:10       Spørsmål
10:10-10:30       NVEs planer for flomsikring i Vuku v/ Terje Thuseth, NVE Region Midt-Norge
10:30-10:45       Flomsikring med god miljøtilstand v/ Uni Research Miljø
10:45-11:05       Spørsmål
11:05-11:45       Kaffe/te, frukt og beinstrekk
11:45-12:00       Film om norsk vassdragskamp
12:00- 12:20      Verneplanene – fundamentet i vassdragsvernet v/ statssekretær Elisabeth Sæther
12:20-12:35       Verneverdiene i Verdalsvassdraget v/ Leif Inge Paulsen, Statsforvalteren i Trøndelag
12:35-15:30       Synfaring til Dillfossan og lunsj.
15:30-16:00       Panelsamtale med Anders Børstad, Verdalsbruket, Naturvernforbundet i Verdal, Arnstein Indahl, Bird Life, Christian Hagstrøm, Norske lakseelver og Bendik Eithun Halgunset, Trøndelag vannregion 
16:00-16:30       Beinstrekk, kaffe/te og biteti
16:30-17:10       Politikerdebatt
- Pål Sverre Fikse (Sp)
                          - Trine Reitan (A)
                          - Oddleiv Aksnes (H)
                          - Arvid Vold (MDG)
                          - Anne Kolstad (SV)
                          - Truls Gulowsen, Naturvernforbundet
                          Oppsummering v/ Per Aunet
19:00                 Felles middag med kunstnerisk innslag

Søndag 4.9.
Morgen             Synfaring på Ørin
12:00                 Vassdragstreffet slutt