Engapahuk langs Ranas bredde.
Plakatene kan for eksempel henges opp i gapahuken. Fotograf: Trond Kjærstad