Rauma VV 2021
F.v.: Vegard Heggem (Norske Lakseelver), Eva B. Thorstad (VRL), Frank Sve (2. kandidat FrP), Carl Johansen (1. kandidat MDG), Per Vidar Kjølmoen (1. kandidat AP), Stein Kristiansen (1. kandidat Rødt), Lena M. Landsverk Sande (1. kandidat V), (kona til Stein Kristiansen), Geir Inge Lien (2. kandidat SP), Vidar Skiri (Rauma Elveeierlag), Vetle Wang Soleim (2. kandidat Høyre), Bjørnar Neteland (Elveguiden), Birgit Oline Kjerstad (1. kandidat SV).

Velg villaksen 2021, Møre og Romsdal

Toppolitikerne i Møre og Romsdal har vært på et stort mangfold av plasser i fylket i løpet av denne valgkampen. Men om de var innom et vakrere sted enn når de debatterte villaks på Fiva house ved Rauma den 17. august, er tvilsomt.

Onsdag 18.august 2021 / 15:12

Nylig friskmeldte Rauma var et naturlig sted å invitere Møre og Romsdal-politikerne til. Ofte er det utfordringer og nedslående forskning som tar alt fokus når politikere inviteres til å besøke villaksfolket. Ved Rauma i år er det imidlertid et gryende engasjement og optimisme langs elvebredden, etter at sportsfisketurismen i praksis har ligget brakk i flere tiår.

Bjørnar Neteland fra Elveguiden fortalte politikerne om hvordan «alle» laksefiskere drømmer om å fiske Rauma, og hvor stort det er at dette nå endelig er mulig igjen. Han kunne fortelle at 875 fiskere hadde besøkt Rauma denne sesongen, og at dette var imponerende tall sammenlignet med andre elver som har etablerte kundegrupper.

Slide Neteland
Slide fra innlegget til Bjørnar Neteland i Elveguiden.

Eva B. Thorstad fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning hadde ikke et like optimistisk budskap. 40% av laksestammene i Møre og Romsdal har dårlig eller svært dårlig status, og bestandene i Sunnmørsfjordene er særlig hardt rammet. Lakselusa ble trukket fram som den største påvirkningsfaktoren:

Eva Thorstad

 

Det var derfor naturlig at lakseoppdrett ble utgangspunkt for den politiske debatten. Vi stilte følgende spørsmål til panelet, som deltakerne etter tur fikk 2 minutter til å svare på:

«Vil ditt parti stille funksjonskrav til oppdrettsindustrien om at oppdrett av fisk i norske fjorder innen 2030 skal være i rømningssikre anlegg, ingen utslipp av lakselus og med krav til å samle opp avfallsstoffer?»

Som en del av bakteppet for spørsmålet ble det også vist til et ferskt utspill fra en av de viktigste aktørene innen lakseoppdrett i Møre og Romsdal. Roger Hofseth i Hofseth Aqua mener at dagens oppdrett i åpne merder ikke er bærekraftig, og at det må lages incentiver for en overgang til lukket produksjon:

Hofseth

Samtlige partier var enige om at funksjonskrav om null utslipp ville være en del av reguleringen i framtidas oppdrettsindustri. Men det var stor uenighet om hvorvidt det skulle settes en tidsfrist for når dette skulle være på plass. SV, MDG, og Rødt mente at tidsfrist var nødvendig, mens de andre partiene var unnvikende til dette.

For å gi gjestene førstehånds erfaring om hva sportsfisketurisme dreier seg om, ble seansen avsluttet med laksefiske på valdet til Fiva house.

Geir Inge Lien, Romsdalshornet, Rauma
Geir Inge Lien tok mange kast under Romsdalshornet

Sunnmørsposten strømmet live fra elvebredden (fiskerne ankommer 15:48 ut i sendingen. 11:15 hopper det en laks i midt i hølen).

Frank Sve (FrP)
Frank Sve er en rutinert laksefisker med utallige timer langs Strandaelva, og ble intervjuet av TV2 etter debatten.

Medie-klipp

Åndalsnes Avis var på plass og rapporterte til sine lesere (+).

Det kom også et innslag på 21-nyhetene på TV2.

Den flotte rammen gjorde det innbydende for politikerne å poste til følgerne sine på sosiale medier:

Carl Johansen (MDG), Facebook

Vetle Wang Soleim postet på Facebook, og lagde sågar en liten live-sending.

Lena Maria Landsverk Sande, Facebook.