Politikerdebatt ved Figgjo
Politikerdebatt om oppdrett og villaks ved bredden av Figgjo.
Oppdrett/Politikk

Velg Villaksen i Figgjo

Det ble direktestreamet laksedebatt på vindfulle Sele under årets Velg Villaksen i Figgjo i Rogaland.

fredag 03.september 2021 / 13:41

På Sele ved utløpet av Figgjo i Rogaland møttes politikere fra samtlige partier, med unntak av KrF. Det ble en engasjert debatt under ledelse av journalist Kjersti Sandvik fra Fiskeribladet. Debatten ble streamet live gjennom et samarbeid med Opstrms og kan nytes her. Stavanger Aftenblad var tilstede og lagde en større sak om konfliktlinjene mellom oppdrett og villaks, samt de forskjellige synspunktene til partiene (se faksimile).

 

Lærte om Figgjo

Fra forvaltningslagte stilte Steinar Egeland og innledet om Figgjo, deretter var det Helge Skoglund fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning som oppdaterte politikerne på trusselbildet for villaksen. Skoglunds innlegg dannet grunnlag for debatten.   

Både Rødt, SV og MDG var tydelige på at man ikke ønsket ytterligere vekst i oppdrett før miljøproblemene var løst. En håndsopprekning viste at alle representantene ønsket lukkede oppdrettsanlegg på land, selv om Irene Heng Lauvsnes fra H påpekte at det ikke var et enten-eller spørsmål. Knut Åge Gjersdal fra SP påpekte at det viktigste var at miljøavtrykket gikk ned og at man måtte tenke langsiktig på konsekvensene og sikre en bærekraftig utvikling uten å fokusere på kortsiktig profitt.

Skeptisk til nytt anlegg

Ingrid Fiskaa fra SV var klar på at man måtte si nei til et planlagt anlegg rett i utløpet av Figgjo. Bremnes Seashore AS vil etablere et gigantisk lakseoppdrettsanlegg ved fugleøya Alstein i Randaberg, som vil ligge i innløpet til Boknafjorden og elvene i Ryfylke. Statsforvalteren har også gått imot dette.

Erik Nyman-Apelset fra V, mente at man på sikt ville komme i mål om politikerne stilte krav tilsvarende de som samme dagen ble lagt fram fra regjeringen for nye miljøkonsesjoner. Kravene her vil sikre null lakselus og 60% oppsamling av avfallet (regjeringens forslag). Landbasert oppdrett mente han var et feilspor, ettersom man da fjernet Norges fortrinn.

Forslaget om å konvertere konsesjoner fra åpne til nullutslippskonsesjoner ble tatt godt i mot av Irene Heng Lauvsnes (H) på direkte spørsmål, men hun påpekte at staten og statsforvalteren da måtte stille seg bak dette og ikke gå imot, med referanse til at statsforvalteren har sagt nei til lukket anlegg i den nasjonale laksefjorden Saudafjorden.

Hele debatten kan ses hos Opstrms.

 

Politikerne som deltok i debatten var:

Erik Nyman-Apelset

V

Kommunestyrerepresentant Strand

Knut Åge Gjersdal

SP

Lokalpolitiker

Ingrid Fiskaa

SV

Førstekandidat fra Rogaland

Irene Heng Lauvsnes

Høyre

Ordfører Strand

Christian Hetty

Ap

Fylkesleder AUF

Naomi Wessel

Rødt

Rødts tredjekandidat fra Rogaland

Håkon Fossmark

MDG

Kommunestyrerepresentant Stavanger

May Helen Hetland Ervik

FrP

FrPs tredjekandidat til stortingsvalget