Vefsna_2021_velg villaksen_foredrag på eiterstraum_brodtkorp
Norske Lakseelver/Politikk

Velg Villaksen i Vefsna

AP, SV og SP deltok på Velg Villaksen i Vefsna 24.august, og de var lydhøre for vårt budskap om villaksen i Vefsna og i Nordland fylke. Men ikke alle partiene var like tydelige i sine partiinnstillinger for villaksen. 

Ayna Heilong
fredag 03.september 2021 / 09:52

Velg Villaksen i Nordland ble i 2021 lagt til Vefsna og på fantastiske Eiterstraum. Vi setter veldig stor pris på at så mange prioriterte å sette av dagen sammen med oss for å lære mer om den fantastiske villaksen vår. Det ble holdt gode faglige innlegg som satte fokus på noe av det viktigste for villaksen i Vefsnregionen og i Nordland fylke. Alle politikerne fikk selvsagt prøve fiskelykken, men det ble dessverre ingen fangst.

Inviterte stortingskandidater som stilte opp var Siv Mossleth (1.kand SP), Andre Sjøvoll (3.kand SV) og Andrine Solli Oppegaard (kandidat for AP). I tillegg stilte ordførerne i kommunene i Vefsnaregionen: Berit Hundåla (SP, Vefsn Kommune), Ellen Schølberg (SP, Grane Kommune), Harald Lie (SP, Hattfjelldal Kommune), Rune Krutå (varaordfører Vefsn kommune, AP). 

Sørge for at oppdrett av laks innen 2030 foregår i rømningssikre anlegg uten utslipp av lakselus og legemidler, samt med mulighet for å samle opp avfallsstoffer?

Stortingskandidatene hadde på forhånd fått tilsendt tre spørsmål som de kunne forberede seg på til en debatt. På dette spørsmålet, om partiet vil at all oppdrett av laks inne 2030 skal foregå med "3*0" samt med mulighet for å samle opp avfallsstoffer, så var det kun SV som klart og tydelig svarte JA. Sjøvoll var tydelig på partiet standpunkt i denne saken, og supplerte med å understreke at dette prinsippet skulle gjelde for all oppdrettslaks, og ikke bare for ny produksjon. SP og AP svarte veldig lite konkret.

Sørge for at all oppdrettslaks blir merket innen 2030 for å sikre bedre kontroll mot rømming, samt at prinsippet om at «forurenser skal betale» kan bli etterfulgt.

SV legger lista når hun tydelig svarer JA på dette spørsmålet også. SP og AP sier at dte høres fornuftig ut, men at de ikke har dette tydelig beskrevet i partiprogrammet. De sier likevel at de vil jobbe for villaksen. SP legger til at de vil prioritere en økt bevilgning i budsjettet til villaksen.

Sikre økt bevilgning slik at lakseparasitten Gyrodactylus salaris utryddes fra Norge, og at elvene som har vært i behandling blir reetablert, samt bevilge penger til beredskap for å hindre nye introduksjoner av G. salaris.

På dette spørsmålet har ingen av partiene noe tydelig svar fra partiprogrammet sitt, men alle er skjønt enige om at det er en selvfølge. Ikke minst med tanke på hvor mange millioner som til nå har blitt brukt på bekjempelse av Gyro i tillegg til reetablering av bestandene så er det viktig å behandle de siste vassdragene som er smittet slik at vi minimerer risikoen for resmitte.

Oppsummering av arrangementet

Den største sekvensen av arrangementet var faglige innlegg fra det lokale forvaltningslaget i Vefsna, Vefsna Fiskeforvaltning, samarbeidsorganisasjonen Vefsnlaks, Reetableringsprosjektet, Pure Salmon Kaldnes og Norske Lakseelver. Oppsummering fra innleggene:

  • De største utfordringene for villaksen er knyttet til oppdrett, og hvis den ville laksen skal fortsette sin eksistens er den helt avhengig av politisk handlingsvilje! Det må slutte å rømme laks fra anleggene, og anleggene må lukkes slik at det ikke produseres mer lakselus. Dette kan politikere påvirke, og vi håper at de etter dagen denne dagen ser alvoret.

  • Laksetrappene i Vefsnregionen må bli en del av reetableringsprogrammet. Manglende restaurering av trappene må ikke bli en begrensning for reetablering av vassdraget. Det kan ikke settes en avsluttende dato for reetableringsprogrammet; den datoen bør styres i tråd med at gytebestandsmålet nås.

  • Sportsfiske etter laks i elv er en stor turistnæring i distriktene på landsbasis (ca 1,3 mrd på 3 sommermåneder), og potensialet i Vefsnregionen er veldig stort. For at denne næringen skal blomstre trengs det (i tillegg til de punktene over) en plan for infrastruktur og avfallshåndtering i området rundt vassdragene. Her må kommunepolitikerne på banen og sørge for en handlekraftig plan som er koordinert på tvers av kommunegrensene.

Etter gode faglige innlegg, fantastisk servering av laks fra forskningsprosjekt i Drevja, og debatt/diskusjon med stortingskandidatene, var det duket for laksefiske. Alle var ivrige på å prøve fiskelykken, men dessverre var ikke fisken bitevillig selv om den var oppe og viste seg for oss flere ganger.