Årsmøte i NL 2022
Norske Lakseelver samlet til årsmøte på Gardermoen 25-26/4 2022.
Forskning/Fangst

Vellykket fagdag og debatt

Det ble en vellykket fagdag og en interessant politisk debatt under Norske Lakseelvers landsmøte. Her finner du lenker til videoopptakene.

onsdag 27.april 2022 / 14:17

Hvorfor har villaksen havnet på Rødlista over truede arter, og hva betyr det?

Torbjørn Forseth, NINA og leder for Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Hvordan få til miljøforbedringer for villaksen i regulerte elver?

Chirsti Erichsen Hurlen, Advokatkontoret Lund & Co/Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 

Hvordan redusere lus og rømming fra oppdrett?

Sigurd Hytterød, Norske Lakseelver

Hvordan få til en overgang til nye løsninger for oppdrett samtidig som presset på villfisken reduseres?

Oddbjørn Grønvik, Menon Economics

Villaksen Norges panda – men klarer vi å ta vare på den?

Dag O. Hessen, Universitetet i Oslo innleder før vi få en politisk debatt mellom stortingspolitikerne
Geir Jørgensen - Rødt 
Birgit Oline Kjerstad - SV
Ola Elvestuen - V
Siv Mossleth - Sp
Arild Hermstad - MDG
Ove Trellevik - H