Nausta
Årsmelding

Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt i Førde denne uka. Her var om lag 60 elveeiere, forvaltere og ansatte samlet i tre dager.

Landsmøte foran Engebøfjellet
Gruvedrift

De planlagte fjorddeponiene av gruveavfall strider mot føre-var-prinsippet i naturforvaltningen og må stoppes.

Nausta
Gruvedrift

I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er ...

Natur og Ungdom trener på sivil ulydighet i forbindelse med den planlagte dumpingen av gruveavfall i førdefjorden.
Gruvedrift

Den 17. april ga regjeringen tillatelse til at Nordic Mining ASA kan få dumpe 250 millioner tonn med gruvslam i den nasjonale laksefjorden ...

Fangst- statistikk i Nausta i 2017