Nausta

Det blir seminar om villaksens framtid i Sunnfjord. 

Det vert oppmoda til jakt på laksand, siland og andre predatorar (med jaktløyve) som livnærer seg på yngel/fisk i elva vår.

Kleven i Nausta

Frå kl 18.00 i dag den 11/7-19 vert det kun lovleg å fiske med flue, der fluelina utgjer kastevekta, i Nausta. Dette gjeld fram til innsiget ...

Urafossen

Vil med dette informere om at kvota for laks over 65cm er teken for heile elva.

Fangst- statistikk i Nausta i 2018