Kleven i Nausta

Frå kl 18.00 i dag den 11/7-19 vert det kun lovleg å fiske med flue, der fluelina utgjer kastevekta, i Nausta. Dette gjeld fram til innsiget ...

Urafossen

Vil med dette informere om at kvota for laks over 65cm er teken for heile elva.

Observert fisk med sår/sopp
Andre sykdommer

Det er meldt observasjon av fisk under Naustdalsbrua med sår og sopp.

Hovefossen i Nausta - Øvre del

Ber alle fiskarar som skal fiske i Nausta sette seg inn i dei nye fiskereglane: https://lakseelver.no/nb/elver/nausta/fishingrules

Fangst- statistikk i Nausta i 2018