Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt i Førde denne uka. Her var om lag 60 elveeiere, forvaltere og ansatte samlet i tre dager.

Norske Lakseelver/Årsmelding

Slik er fisket i elva vår

Fiskerkort og soner

Fangst-statistikk i Nausta i 2019
2,53
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
432
Totalt antall fisk fisket
33
Laks 7kg og over
326
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Krav og råd fra myndighetene fører til at planlagte samlinger og større møter ikke er mulig å gjennomføre med fysisk oppmøte. Som alternativ planlegger Norske Lakseelver derfor en digital møteserie frem mot sommeren der vi inviterer alle medlemselvene til ulike aktuelle tema nå før sesongstart.

Norske Lakseelver/Arbeidsplan

Fra andre medier