Nausta
Gruvedrift

I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er ...

Natur og Ungdom trener på sivil ulydighet i forbindelse med den planlagte dumpingen av gruveavfall i førdefjorden.
Gruvedrift

Den 17. april ga regjeringen tillatelse til at Nordic Mining ASA kan få dumpe 250 millioner tonn med gruvslam i den nasjonale laksefjorden ...