Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt i Førde denne uka. Her var om lag 60 elveeiere, forvaltere og ansatte samlet i tre dager.

Norske Lakseelver/Årsmelding

På oppdrag frå Naustdal elveeigarlag har Faun Naturforvaltning ved underteikna teke på seg oppsynet i Nausta fiskesesongen 2020. Faun AS...

Forvaltning/Fiskeregler

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Nausta i 2019
2,53
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
432
Totalt antall fisk fisket
33
Laks 7kg og over
326
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier