Laks på Lunden i Nausta
Fiskeregler

Styret i Nausta Elveeigarlag har vedtatt ekstraordinære fiskeregler fra 11 juli. 

Nausta
Årsmelding

Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt i Førde denne uka. Her var om lag 60 elveeiere, forvaltere og ansatte samlet i tre dager.

Landsmøte foran Engebøfjellet
Gruvedrift

De planlagte fjorddeponiene av gruveavfall strider mot føre-var-prinsippet i naturforvaltningen og må stoppes.

Nausta
Gruvedrift

I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er ...

Fangst- statistikk i Nausta i 2017