Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt i Førde denne uka. Her var om lag 60 elveeiere, forvaltere og ansatte samlet i tre dager.

Norske Lakseelver/Årsmelding

Det er kun for avliva laks og ørret det skal takast skjellprøver, og ikkje på fisk som vert satt ut...

Forvaltning/Fiskeregler

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Nausta i 2019
2,53
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
432
Totalt antall fisk fisket
33
Laks 7kg og over
326
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Grunnen til at styret nå fremskynder endring av reglene er at det i de siste ukene har vært mindre innsig av laks til Trondheimsfjorden. Nye fiskeregler blir etter forhåndsavtale. Skulle det vise seg at det blir dårlige fiskeforhold nå i august, vil styret komme til å endre fiskereglene på nytt. 

SkaugaElveside/Fiskeregler

Fra andre medier

27. juli 2020

Kampen om vatnet