Hovefossen - Hove

Hovefossen - Hove er delt i to vald som blir leid ut hver for seg. Under Hovefossen og Over Hovefossen.

Hovefossen er en flott fiskeplass. Valdet er delt i en sone på oversiden av fossen og en på nedsiden. I selve fossen er det laksetrapp.
Hovefossen er en flott fiskeplass. Valdet er delt i en sone på oversiden av fossen og en på nedsiden. I selve fossen er det laksetrapp.

Fisketilbudet på valdet under Hovefossen

Valdet, på hovesiden av elva langs Fylkesvei 512, begynner oppe under fredningssonen nedenfor Hove bru og går noen hundre meter nedover. I nedre kant er grensen mot nabo merket med aluminiumsbolt. Valdet ligger i et naturlig avskjermet området i spennende, intens og utfordrende natur med fosser, høler, stryk og stillere områder. Fiskeplasser og valg av utstyr veksler mye avhengig av vannføring. Ei lita øy i elva inngår i valdet.

Fiskere med noe følge kan, på selvbetjeningsbasis, få tilgang til enkel, men romslig fiskehytte/fiskebu med senger og hvilerom, 50-100 m fra hovedveien. Fiskebua har kjøkkenkrok med spisebord, en del utstyr for matlaging og pådekking både inne og på uteplass. Fiskebua ligger intimt i elveområdet, 50-100 m fra fiskeplassene.
Området er ikke egnet for rullestolbrukere eller bevegelseshemmede.
Hovefossen har siste årene hatt arealkvote/døgn for laks istedenfor personkvote/døgn som normalt ellers i elva.

Hver fiskegruppe vil få nærmere orientering om retten, grenser og fiskeforhold av grunneier.

Pris/stenger/avtale:
Prisen varierer gjennom sesongen. Retten blir normalt leid ut på avtale til «sosiale» grupper av fiskere, f.eks. familier, venner, bedrifter, eventuelt med noe følge. Mest vanlig er ca. 4 fiskere i perioder på 3-7 dager, og med tilgang til Fiskebua. De fleste er tilreisende som kommer tilbake år etter år for laksefiske og sosialt samvær.
Avtale om fiske og pris inngås normalt høsten/for vinter foran fiskesesongen.
Relativt høyt prisnivå: Noen tusen kr per døgn.

Fisk på land i Hovefossen i Nausta.
Fisk på land i Hovefossen i Nausta.

Det er mulig å leie overnatting når man leier nedre del av Hovefossen.
Det er mulig å leie overnatting når man leier nedre del av Hovefossen.

Øvre del av valdet i Hovefossen er kort, og går fra rett over brua og ned til fredningssonen ved laksetrappa.
Øvre del av valdet i Hovefossen er kort, og går fra rett over brua og ned til fredningssonen ved laksetrappa.

Fisketilbudet på valdet over Hovefossen

Et vald på 30- 40 m, og første fiskeretten på oppsiden av Hovefossen. Valdet går fra rett i overkant av øvre del av brukaret på Hove bru og ned til der elva bryter ned i Hovefossen

Valdet blir normalt leiet ut til 1 -2 personer/døgn, oftest lokale fiskere.
Pris etter avtale, varierer gjennom sesongen. En avtale omfatter normalt mer enn 7 døgn per fisker og  blir normal  etablert om høsten/vinteren forut for fiskesesongen..
Rimelig prisnivå, noen hundre kroner per døgn.
Det er ikke tilgang til fiskebu e.l. ved leie av denne retten.
 

Utleie

For begge rettene gjelder at  grunneier inngår avtale med kontaktperson for hver enkelt fiskegruppe.

 

Adkomst
Litt bratt noen steder.