Liseth Gard

"Liseth Gard"
Ligger rett over Naustdalsfossen og er en meget viktig standplass for fisken i Nausta. Så lenge det har begynt å gå opp fisk i fossen så står det fiske på denne sonen. Det er flere lure fiskeplasser her, og muligheten å stå på broen for å se om det går ny fisk gjør plassen ekstra spennende.
Liseth gard har også et meget fint overnattingsted som ligger ca 500m fra fiskeplasser. Se om det er tilgjengelig her:

OBS: 
Alle fiskere som skal fiske i Nausta sesongen 2021 må ha løst Naustakortet før fiske kan startes. Dette er en registrering for å ha oversikt over alle som fisker i vassdraget gjennom sesongen. Inntektene som kommer inn er øremerket og går direkte til rekrutteringsarbeid og tiltak i elven.  NAUSTAKORTET SKAL KUN KJØPE EN GANG FOR SESONGEN OG KOSTER 50KR. GJELDER IKKE FOR FISKERE UNDER 18ÅR! 

Contact