Ekreskogen

Valdet ligger over "Hovefoss" og laksen/sjøørretten må forsere en trapp med fisketeller. Hovedoppgangen av laks i trappen er stort sett fra slutten av juni og til utgangen av sesongen.

Valdet er variert med både stryk og fine høler.

Her finner du gapahuk og bålpanne. 

OBS: 
Alle fiskere som skal fiske i Nausta sesongen 2022 må ha løst Naustakortet før fiske kan startes. Dette er en registrering for å ha oversikt over alle som fisker i vassdraget gjennom sesongen. Inntektene som kommer inn er øremerket og går direkte til rekrutteringsarbeid og tiltak i elven.  NAUSTAKORTET SKAL KUN KJØPE EN GANG FOR SESONGEN. Gratiskort kjøps av ungdom under 18 år.
 

Contact